Nieuws

Interpretatie verhuurderheffing

03 april 2013

Begin maart informeerden we u over de verhuurderheffing. We schreven dat er nog een onduidelijkheid was: “Het is de vraag wat hier bedoeld wordt met onzelfstandige eenheden voor ouderen (die vallen buiten de verhuurderheffing) en wat een hardheidsclausule voor chronisch zieken en gehandicapten inhoudt". Hieronder geven we de voorlopige stand van zaken.

We zijn inmiddels met enkele beleidsmedewerkers uit de Tweede Kamer in gesprek over deze heffing en de gevolgen ervan voor onze sector. Ook bij de Tweede Kamer kunnen we het nog niet goed opgehelderd krijgen. Vooralsnog interpreteren wij als volgt: de verhuurderheffing is een heffing van verhuurders over de waarde van hun voor verhuur bestemde huurwoningen in de gereguleerde sector. Er wordt dus niet gekeken wie in het betreffende pand woont. Met andere woorden: de eigenaar van meer dan tien zelfstandige wooneenheden onder de huurtoeslaggrens betaalt over het aantal boven de tien wooneenheden de verhuurderheffing; in feite niet anders dan we eerder al schreven. Mochten we merken dat het anders ligt, dan hoort u dat uiteraard weer van ons.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: