Nieuws

Investeer in tijd voor reflectie en ontwikkeling

29 mei 2019

Dat verzoek heeft de VGN in brief aan de Tweede Kamer neergelegd. De zorgprofessional is de belangrijkste schakel voor de kwaliteit van de zorg. De professional maak het verschil, waarbij de kwaliteit van leven, de ontwikkeling van de cliënt en de eigen gemaakt keuzen van de cliënt voorop staan. Dit is de bron van de intrinsieke motivatie waarmee 176.000 medewerker zich dagelijks inzetten om cliënten te helpen bij de volgende stap in hun ontwikkeling en zelfstandigheid. Door de arbeidsmarkttekorten, inzet van tijdelijke medewerkers en oplopende werkdruk staat deze intrinsieke motivatie steeds meer onder drukt. Naast investeringen in de kwaliteit van de zorg is het noodzakelijk om ook te investeren in de kwaliteit van arbeid.

Voor de zorgprofessionals is het belangrijk dat zij een langdurige relatie aan kunnen gaan met hun cliënten. Alleen dan kunnen zij hen zo goed leren kennen, dat zij in kunnen spelen op alle kleine en non-verbale signalen. Zeker bij cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag en/of ernstige meervoudige beperkingen. Een ander belangrijk element is tijd die medewerkers kunnen besteden aan reflectie, leren en de eigen ontwikkeling. Tijd voor medewerkers om in zichzelf te kunnen investeren waardoor de ervaren kwaliteit van arbeid groeit én de kwaliteit van de zorg toeneemt.

Werkdruk en ontwikkeltijd

Door de tekorten op de arbeidsmarkt, de inzet van tijdelijke medewerkers en de toenemende complexiteit van de zorg neemt de werkdruk steeds meer toe. En dit zet weer het werkplezier, de kwaliteit van arbeid, de kwaliteit van zorg en het imago van de gehandicaptenzorg onder druk. Juist bij nieuwe zij-instromers is het belangrijk dat zij de tijd krijgen om het vak te leren en in de tussentijd goed begeleid worden in hun werk. Ook dit vraagt een tijdsinvestering waarvoor de huidige tarieven onvoldoende ruimte bieden. Daarom vraagt de VGN om een investering in de kwaliteit van arbeid.

Voor deze kwaliteitsimpuls denken wij aan extra tijd/uren voor medewerkers voor reflectie, dialoog en eigen ontwikkeling, alsmede begeleiding van (zij-) instromers bovenop hun huidige contract. Door extra uren aan medewerkers toe te kennen, voorkomen we enerzijds toenemende vraag op de arbeidsmarkt en oplopende werkdruk, anderzijds draagt het bij aan de verwerving van een meer passend inkomensniveau. Met een gemiddelde contractomvang van 0,7 is hier voldoende ruimte voor.

De VGN volgt het debat in de Tweede Kamer op 29 mei 2019 over de arbeidsmarktsituatie in de zorg. Ook zal de VGN dit voorstel in haar gesprekken met VWS agenderen. We houden u op de hoogte over de voortgang.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: