Nieuws

Invoering technologie voor zorg op afstand moet zorgvuldig gebeuren

18 juli 2013

Steeds meer zorgorganisaties zetten technologische middelen - ook wel domotica genoemd - in. Het RIVM heeft geïnventariseerd welke typen momenteel in de langdurige zorg worden gebruikt en elke risico's daarbij kunnen optreden. Uit het onderzoek komt een aantal aanbevelingen naar voren, die in de vorm van een handreiking worden aangeboden.

Een alarmknop, met het achterliggende meldcentrum, waarmee cliënten van zorginstellingen om hulp kunnen vragen, is het bekendste voorbeeld van technologie voor zorg op afstand. Er zijn ook zorginstellingen die beschikken over een systeem waarbij infrarooddetectoren signaleren wanneer een cliënt uit bed gaat, en dus mogelijk kan vallen. Verder kan zorg in de thuissituatie soms geleverd worden door contact via een beeldscherm.

Het meest geavanceerd zijn systemen die waarschuwen als een alleenwonende cliënt zijn gebruikelijke leefpatroon doorbreekt, en bijvoorbeeld niet meer de koelkast opent. Met dit soort technologie kan doelmatiger zorg worden verleend waar het nodig is.

Handreiking
Het onderzoek maakt duidelijk dat de aard van de zorg verandert door de inzet van domotica. Voor een verantwoord gebruik beveelt het RIVM zorginstellingen daarom aan een duidelijke visie te formuleren hoe zij de zorg met ondersteuning van domotica levert en hoe daarmee de levenskwaliteit van de cliënten wordt verbeterd.

Het is belangrijk dat zorginstellingen een risicoanalyse van de technologie maken en beheersmaatregelen implementeren. Hiervoor wordt in dit rapport een handreiking geboden. Een standaardoplossing kan echter niet gegeven worden omdat risicoanalyse en -beheersing op de specifieke vereisten van de zorgorganisatie moeten zijn toegesneden. Aanbevolen wordt om deze taken binnen de zorginstelling te coördineren en de praktijkervaring van zorgmedewerkers als input te benutten.

Klik hier voor de handreiking voor risicobeheersing door zorgaanbieders van het RIVM.

Deze pagina is een onderdeel van: