Nieuws

Invoering vermelding BIG-nummer

25 maart 2019

In een nieuwsbericht meldt het CIBG dat door een wijziging in de Wet BIG-zorgverleners per 1 april verplicht zijn hun BIG-nummer actief bekend te maken.

Wet BIG logo

Naar aanleiding van de wijziging van de Wet BIG (I) vooruitlopend op nadere regelgeving, heeft het CIBG de verplichting aangekondigd in een voorlichtingstekst
Deze berichtgeving heeft tot grote verontwaardiging geleid in het veld. De verwachting was dat deze verplichting in een AMvB nader zou worden uitgewerkt met betrokkenheid van het veld. Dat is niet gebeurd in plaats daarvan zijn beroepsbeoefenaars overvallen met een tekst die een veel omvangrijkere administratieve ingreep vraagt, dan op voorhand was voorzien. Bovendien was niemand geïnformeerd over de verplichting per 1 april.

Invoering roept vragen op

VGN heeft dan ook in gezamenlijkheid met vertegenwoordigers van BIG geregistreerde beroepsbeoefenaren een brief gestuurd naar Minister de Jonge, waarin wordt gevraagd:

  • Veldpartijen te betrekken bij de AMvB met betrekking tot dit onderwerp;
  • overbodige en onnodige administratieve lasten te voorkomen;
  • de inwerkingtreding van de verplichting uit te stellen met een redelijke implementatietermijn;
  • een heldere toetsingsnorm door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
    De volledige brief vindt u hier

Geen handhaving

Inmiddels heeft de Minister gereageerd op de brief naar alle partijen, waaronder BOZ partijen en in een gesprek toegezegd dat er voorlopig geen handhaving plaatvindt.

Een inhoudelijke reactie van de Minister leest u hier in de verschenen Kamerbrief

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: