Nieuws

iWmo-Berichtenverkeer werkt in Groninger Ommelanden

20 december 2016

Twaalf Groninger Ommelander gemeenten kopen sinds 2015 samen Wmo-zorg in. De administratieve afhandeling daarvan, inclusief het factureren, doen de gemeenten met de standaard iWmo-berichten. Daarmee wisselen de gemeenten gegevens uit met de zorgaanbieders.

Gezamenlijke inkoop
De Groninger Ommelander Samenwerking bestaat uit de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Bedum, Winsum, De Marne, Eemsmond, Stadskanaal, Oldambt, Vlagtwedde, Veendam en Pekela. Zij kopen samen de Wmo zorg-in-natura in en hanteren eenzelfde visie en beleid. De bedrijfsprocessen verschillen echter per gemeente en elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor de toewijzing van zorg en het afhandelen van de administratie. Gezamenlijk het iWmo-berichtenverkeer inrichten betekent dat alle twaalf gemeenten eenduidig gegevens uitwisselen met hun gecontracteerde zorgaanbieders.

Softwareleveranciers
Drie verschillende softwareleveranciers waren betrokken bij het invoeren van de iWmo in deze regio. De twaalf gemeenten gebruiken namelijk niet allemaal dezelfde backoffice-applicaties. In deze applicaties wordt het iWmo-berichtenverkeer ingeregeld. De samenwerking is als zeer positief ervaren, zowel door de leveranciers als door de gemeenten en aanbieders. Een tip voor andere gemeenten die starten met het berichtenverkeer is dan ook: betrek in een vroeg stadium de leveranciers van de backoffice-pakketten.

Geautomatiseerd factureren
Automatisch factureren, het klinkt ideaal, maar dit kostte wat hoofdbrekens. Het standaard-bericht WMO303 kan worden gebruikt als een declaratie of een factuur. De Ommelander gemeenten besloten om het bericht als factuur in te zetten, zoals ook geadviseerd wordt door programma i-Sociaal Domein van VNG en de brancheorganisaties van zorgaanbieders. De softwareleveranciers moesten dit mogelijk maken in de applicaties. Issues werden belegd en samen getest en opgelost. De gemeenten hebben vervolgens ook de financiële professionals bij de gemeenten ingelicht over het gebruik van het WMO303-bericht als factuur. De facturatie automatisch inrichten beperkt de administratieve lasten voor gemeenten én zorgaanbieders.

Tips
Een evaluatie van de samenwerking door de betrokken gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers levert de volgende tips op:

  • Voor de start met het berichtenverkeer moeten de belangrijke basisgegevens bekend zijn bij gemeenten en zorgaanbieders.
  • Stel tarieven, eenheden (bijvoorbeeld minuten of uren) en productcodes vooraf vast. Programma i-Sociaal Domein heeft standaardartikelen beschikbaar waarin een voorbeeld staat van deze afspraken.
  • Begin met een duidelijke keuze voor één proces, en voer dat consistent door.
  • Benoem de rollen en verantwoordelijkheden, zowel bij implementatie als bij gebruik, en leg het proces in een simpele procesbeschrijving vast.
  • Communiceer duidelijk en regelmatig met alle betrokkenen.
  • Toon begrip voor elkaar en werk samen aan een oplossing.
  • Zorg voor bruikbare informatie op het juiste moment.


Meer informatie
Een uitgebreide beschrijving van dit praktijkvoorbeeld vindt u op de website van het programma i-Sociaal Domein.nl.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: