Landelijke scenario's omgaan met het berichtenverkeer tijdens coronacrisis

Om gemeenten en zorgaanbieders te ondersteunen en duidelijkheid te bieden over de gevolgen van de corona-maatregelen voor het berichtenverkeer in het sociaal domein heeft het Ketenbureau i-Sociaal Domein drie scenario’s uitgewerkt over het gebruik van het berichtenverkeer in deze bijzondere tijd. Als gevolg van de corona-maatregelen kan niet alle zorg en ondersteuning worden geleverd zoals is afgesproken in de toewijzing. Zorgaanbieders en gemeenten zoeken daarom naar alternatieven om de werkzaamheden te continueren. Dit leidt tot verscheidenheid in het gebruik van het berichtenverkeer, met als gevolg extra administratieve lasten voor zorgaanbieders en risico’s voor gemeenten.

twee via de duimen ineengeslagen handen

Laatste update : 8 april 2020

Onderstaande scenario's zijn bedoeld om te voorkomen dat de informatie uit het berichtenverkeer over daadwerkelijk geleverde zorg en/of het zicht op de zorgbehoefte van de client wordt vervuild en zo leidt tot aanzienlijke administratieve lasten achteraf.  Ook worden problemen met rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg voorkomen. Een uitgebreide beschrijving van de scenario's inclusief risico's en gevolgen vind u in het nieuwsbericht van i-Sociaal Domein.

Drie scenario’s in het kort

1.    Reguliere zorglevering 
Scenario 1: 'Zorg wordt regulier geleverd conform toewijzing.' Het berichtenverkeer kan op de reguliere wijze worden gebruikt.

2.    Gewijzigde zorglevering
Scenario 2.1: ‘Zorg wordt in aangepaste vorm geleverd, passend binnen de toewijzing’ (ter beoordeling door de gemeente). Ook hiervoor geldt dat het berichtenverkeer op de reguliere wijze wordt gebruikt. Eventuele meerkosten die dit met zich meebrengt worden niet via het berichtenverkeer gedeclareerd. Hiervoor wordt een regeling uitgewerkt door VNG en Rijk (zie laatste alinea in dit bericht).

Scenario 2.2: ‘Zorg wordt in aangepaste vorm geleverd, niet passend binnen de toewijzing’ (ter beoordeling door de gemeente). 

  • Als de zorg in gewijzigde vorm geleverd kan worden door de betreffende zorgaanbieder omdat hierover al contractafspraken zijn gemaakt en naar het oordeel van de gemeente deze gewijzigde vorm van zorglevering akkoord is, dan wordt deze zorg eveneens via het berichtenverkeer binnen de bestaande toewijzing gedeclareerd. 
  • Als de zorg in gewijzigde vorm geleverd kan worden door de betreffende zorgaanbieder omdat hierover al contractafspraken zijn gemaakt, echter de gemeente oordeelt dat deze gewijzigde zorg niet past binnen de bestaande toewijzing, dan zal de bestaande toewijzing moeten worden beëindigd en een nieuwe toewijzing moeten worden aangevraagd.
  • Als de zorgaanbieder niet is gecontracteerd voor deze gewijzigde zorg en ook niet in staat is om dit te leveren, kan teruggevallen worden op scenario drie. Belangrijk aandachtspunt voor zowel de gemeente als de zorgaanbieder is dat de cliënt in deze situatie zonder hulp of ondersteuning zit.

 3.    Uitval van zorglevering
Scenario 3: ‘Zorg kan niet worden geleverd vanwege vraaguitval door minder cliënten en/of minder nieuwe toewijzingen’. Deze kosten worden niet via het berichtenverkeer gedeclareerd. Hiervoor wordt een regeling door VNG en Rijk uitgewerkt (zie laatste alinea van dit bericht).

Afspraken tussen Rijk en VNG

Vanwege het grote maatschappelijk belang van de continuïteit van de Jeugdzorg en de Wmo, hebben het Rijk en de VNG nu afspraken gemaakt over de wijze van financiering van deze taken, zie een eerder bericht op de website van i-Sociaal Domein. Deze afspraken worden nu uitgewerkt. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein is hierbij betrokken met voor wat betreft de onderwerpen berichtenverkeer en productieverantwoording. Via de website van i-Sociaal Domein en de website van de VGN houden we u op de hoogte van de voortgang.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Han Huizinga
Telefoonnummer
06-13197186
Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van