Nieuws

Jaarverslag 2018 Geschillencommissie Gehandicaptenzorg

24 juni 2019

Onlangs is het jaarverslag van de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg gepubliceerd. De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg behandelt klachten van cliënten over zorgaanbieders die lid zijn van de VGN en die voor de behandeling van geschillen zijn geregistreerd bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. De geschillencommissie heeft in 2018 23 zaken behandeld. Het jaarverslag van de geschillencommissie gehandicaptenzorg vindt u hier.

geschillencommissie

Van de 23 zaken is er uiteindelijk in 9 zaken uitspraak gedaan. Er zijn verschillende redenen waarom niet alle 23 zaken tot een uitspraak hebben geleid: 

  • 3 zaken stopten omdat de klager niet voldeed aan de formele innamevereisten.  
  • 2 zaken gingen over een klacht die buiten het werkterrein van de Wkkgz viel.
  • 1 zaak werd gesloten met toestemming van de zorgaanbieder na een verzoek daartoe van de cliënt.
  • 1 zaak kreeg geen reactie meer op een verzoek om cruciale aanvullende informatie aan te reiken. In de laatste zaak was de commissie reglementair niet bevoegd om de zaak inhoudelijk verder te behandelen.
  • 5 zaken waren nog niet afgerond en werden verder behandeld in 2019.

Leden van de VGN kunnen zich gratis registreren bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Meer informatie vindt u hier

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met mr. L. (Lilly) Wijnbergen, lwijnbergen@vgn.nl of 06 – 23 17 69 73.

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen

Deze pagina is een onderdeel van: