Nieuws

Vacature deskundige NAH/LG voor Geschillencommissie Gehandicaptenzorg

31 oktober 2019

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders (aanbieders van Wlz en Zvw-zorg) sinds 1 januari 2017 aangesloten te zijn bij een onafhankelijke geschilleninstantie. De VGN heeft samen met Ieder(in) en LSR voor haar leden de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg opgericht bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. De meeste leden van de VGN zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. De commissie kan indien nodig ad hoc beroep doen op deskundigen voor een specifiek advies. De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg heeft een vacature voor een deskundige op het gebied van NAH/LG.

Vacature - find job

De Geschillencommissie Gehandicaptenzorg is op zoek naar een professional uit de gehandicaptenzorg zoals een orthopedagoog/GZ psycholoog/AVG-arts met deskundigheid op het gebied van NAH/LG. De Geschillencommissie is op zoek naar een deskundige die: 
•    ruime ervaring heeft op zijn/haar vakgebied; 
•    onpartijdig is en in staat is om een objectief oordeel te vormen;
•    beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
•    in staat is om heldere rapportages op te leveren;
•    geen functie bekleedt binnen besturen of organen van de VGN.  

Meer informatie over de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg vindt u hier: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/zorgaanbieders/zorgcommissies/…

Reageren kan tot en met vrijdag 29 november. U kunt uw sollicitatie richten aan Rita Hut (rhut@vgn.nl). 
Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Lilly Wijnbergen (lwijnbergen@vgn.nl of 06-23 17 69 73). Voor vragen over het sollicitatieproces kunt u contact opnemen met Rita Hut (rhut@vgn.nl of 06 – 13 19 77 69). 

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: