Nieuws

Jeugdzorg neemt kwaliteitskader aanpak seksueel misbruik in ontvangst

15 mei 2013

Hans Kamps (voorzitter Jeugdzorg Nederland) en Ans van de Maat (bestuurlijk portefeuillehouder seksueel misbruik) hebben dinsdag 14 mei het kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik in de Jeugdzorg door André Rouvoet overhandigd gekregen. Rouvoet is voorzitter van de onafhankelijke commissie die in november met het oog hierop door de sector is ingesteld.

Hans Kamps: "De jeugdzorg is enthousiast over dit kwaliteitskader, dat in goede samenwerking tot stand is gekomen. Wij hebben de commissie-Rouvoet bewust gevraagd om de lat hoog te leggen. Natuurlijk zijn we ons er goed van bewust dat implementatie van dit kader veel van de sector vergt, maar wij zullen ons tot het uiterste inspannen om de veiligheid van de kinderen in de jeugdzorg te borgen."

Van de zijde van de commissie-Rouvoet wordt de krachtige aanbeveling aan de sector gedaan om de aanpak van seksueel misbruik te integreren in het veiligheidssysteem van de instellingen.

Voorzitter Hans Kamps vindt het een interessant voorstel: "De mogelijkheden om een geïntegreerd Kind Veiligheidssysteem te ontwikkelen gaan we goed onderzoeken. Het moet bijvoorbeeld goed aansluiten bij bestaande kwaliteitssystemen. Bovendien zijn er, zoals Rouvoet terecht constateert, veel partners nodig om dit vorm te geven, zoals de jeugd-GGZ, jeugd-LVB, ministeries en nieuwe opdrachtgevers zoals gemeenten. Dit vraagt de nodige tijd en aandacht van vele partijen en Jeugdzorg Nederland wil hierbij een voortrekkersrol vervullen."

U vindt het Kwaliteitskader in de bijlage.

Redactie VGN