Nieuws

Jongeren speciaal onderwijs automatisch in doelgroepregister

02 november 2015

Jongeren die van het speciaal onderwijs komen, hoeven niet meer door het UWV gekeurd te worden om in het doelgroepregister voor de garantiebanen opgenomen te worden. Deze toezegging deed staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg op 29 oktober over de Participatiewet.

Het is één van de maatregelen waarmee Klijnsma de (bureaucratische) problemen rondom het creëren van garantiebanen binnen de Participatiewet wil verkleinen.


Jongeren sneller in beeld

De VGN vindt het positief dat leerlingen in het speciaal onderwijs automatisch in het doelgroepregister worden opgenomen. Een stage via hun opleiding kan zo sneller tot een baan leiden. Deze jongeren met een arbeidshandicap die wel willen werken, zijn nu vaak onzichtbaar voor de overheid. Als ze bij hun ouders wonen, komen ze bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een uitkering. De jongeren worden dan niet opgenomen in de administratie van de gemeentelijke sociale dienst. Het gevolg is dat deze groep helemaal uit beeld raakt. In mei werd al besloten dat deze jongeren zich rechtstreeks tot het UWV konden wenden voor een keuring. 


Uitvoering moet beter

De VGN is ook kritisch en pleit ervoor dat de gemeenten meer moeten investeren in de re-integratie van jongeren met een beperking. Het aantal beschutte werkplekken blijft nog steeds ver achter bij de planning.
Ook de Tweede Kamer maakt zich hier grote zorgen over, zo bleek tijdens het Kamerdebat. Het aantal nieuwe aanmeldingen voor het doelgroepenregister  is lager dan verwacht. Opname in dit doelgroepenregister is een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van een participatiebaan. Welwillende werkgevers klagen over te weinig mensen in het doelgroepregister. Vooral jongeren met beperkingen weten de weg naar dit register niet goed te vinden.

In mei 2015 zijn al een aantal wijzigingen ingevoerd. Zo kan iedereen met een beperking zelf bij het UWV een keuring aanvragen voor het doelgroepenregister.


Vervolg

De staatssecretaris heeft de gemeenten, UWV, de werkgeversorganisaties en de vakbonden gevraagd om snel met oplossingen te komen om de uitvoering van de Participatiewet te verbeteren. In november zal Klijnsma de Kamer informeren of op nog meer punten de bureaucratie teruggedrongen kan worden.
 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: