Nieuws

Mensen met beperkingen sneller in beeld voor de 125.000 extra banen

13 mei 2015

Leerlingen die het speciaal onderwijs of een praktijkschool verlaten, kunnen zich rechtstreeks bij het UWV melden om vast te stellen of zij binnen de doelgroep van de banenafspraak vallen. In dat geval komen zij in aanmerking voor de extra banen die werkgevers beschikbaar hebben voor deze mensen. Ook andere mensen met beperkingen kunnen vanaf nu hiervoor direct contact opnemen met het UWV. Gemeenten hoeven met onmiddellijke ingang deze beoordelingen niet meer te betalen. De financiering hiervan wordt centraal geregeld, structureel 18 miljoen per jaar.

Dit heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de sociale partners, het UWV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken. In haar brief aan de Tweede Kamer benadrukt  Klijnsma dat alle partijen het belang onderstrepen dat mensen met beperkingen scherp in beeld blijven. Het doelgroepregister moet zo snel mogelijk wordt aangevuld met mensen uit de Participatiewet met een beperking die minder dan  het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Zij komen in aanmerking voor een van de 125.000 extra banen. De brief bevat een pakket aan nieuwe maatregelen.

Volgens Jetta Klijnsma zijn nu ‘stevige hobbels’ weggenomen, waardoor het doelgroepregister nu sneller kan worden aangevuld. “Want alle partijen zijn het er over eens dat het voor mensen met een beperking belangrijk is dat zij snel op de goede plek terecht komen, waardoor zij een veel betere toegang tot de arbeidsmarkt krijgen. Het is essentieel dat deze leerlingen en hun ouders weten waar ze zich kunnen melden. Eenduidigheid is van belang.”

Omvang doelgroepenregister
Het UWV beoordeelt op verzoek van gemeenten wie thuishoort in het doelgroepregister. Enkele maanden na de inwerkingtreding van de Participatiewet werd duidelijk dat het aantal verzoeken van gemeenten voor een beoordeling achterblijft bij de verwachtingen. Een van de oorzaken is dat wet relatief nieuw is, en dat de betrokken organisaties de inrichting hun werkprocessen beter op elkaar af moeten stemmen.

Er zijn echter al 300.000 mensen, met bijvoorbeeld een Wajonguitkering, in het doelgroepregister opgenomen. Er is dus geen gebrek aan kandidaten voor deze 125.000 extra banen.

Een andere maatregel die Klijnsma in haar brief aan de Kamer noemt is de afspraak dat gemeenten mensen al voorafgaand aan plaatsing voor een beoordeling bij UWV voordragen. Ook is met VNG, UWV en de sociale partners afgesproken dat mensen zich rechtstreeks tot UWV kunnen wenden voor een doelgroepbeoordeling.

Budget
De belangrijkste verandering is dat het budget dat al aan gemeenten beschikbaar was gesteld voor de financiering van de beoordelingen weer vanuit het Gemeentefonds wordt ‘teruggeboekt’. Hiermee wordt het mogelijk om alle beoordelingen rechtstreeks via de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te financieren.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: