Nieuws

Kabinet reageert op zorgen VNG over Wmo 2015

30 januari 2014

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en minister Plasterk (BZK) hebben in een brief gereageerd op de drie zorgpunten van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op de Wmo 2015: samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars, het overgangsrecht 2015 en de regie op de drie decentralisaties.

Het kabinet biedt aan om op korte termijn een brede regietafel decentralisaties in te richten, voorgezeten door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hier kunnen bestuurders van gemeenten periodiek hun zorgen en aandachtspunten voor de drie decentralisaties bespreken met de bewindspersonen die hierbij betrokken zijn.

Daarnaast wil het kabinet de financiële effecten van het overgangsrecht nauwlettend volgen, zodat knelpunten op tijd kunnen worden aangepakt. De uitkomsten van deze monitor zullen jaarlijks bestuurlijk worden besproken. Om gemeenten ook zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over wat er precies op hen afkomt, zal de staatssecretaris:

  • de voorlopige financiële effecten per gemeente in januari publiceren en inzicht geven in welke huidige AWBZ-cliënten onder de gemeente komt te vallen;
  • op korte termijn een brief naar de Tweede Kamer sturen waarin de samenhang (en afbakening) van de verschillende wetten in de langdurige zorg is uitgewerkt;
  • op korte termijn de contouren van het gewijzigde besluit Zorgverzekering aanbieden;
  • in de meicirculaire inzicht geven in het definitieve budget dat elke gemeente in 2015 tot zijn beschikking heeft.

In de Zorgverzekeringswet worden de taken van de wijkverpleegkundige, de verplichte samenwerking met gemeenten en de rol in het sociale wijkteam vastgelegd. Op deze manier hoopt het kabinet tegemoet te komen aan de wens vanuit de VNG om de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars wettelijk te borgen.

Daarnaast stelt het kabinet eenmalig 7 miljoen euro ter beschikking aan gemeenten voor het ontwikkelen van sociale wijkteams en Van Rijn stelt samen met zorgverzekeraars en gemeenten een samenwerkingsagenda op. Het kabinet hoopt dat dit voldoende is voor gemeenten om een zorgvuldige overgang naar de Wmo 2015 te maken.

Klik hier voor de brief waarin het kabinet reageert op de zorgen van de VNG.

Deze pagina is een onderdeel van: