Nieuws

Kabinet verruimt mogelijkheid dividenduitkering voorlopig niet

26 juli 2019

In juli 2018 informeerden we u dat de ministers van VWS onderzoek zouden laten doen naar ‘winstuitkering’ en wat daarmee samenhangt. Gedurende het onderzoek hoefden we geen acties te verwachten richting het opheffen van het College Sanering. Nu, een jaar later, informeren de ministers de Tweede Kamer over de resultaten van de samenhangende onderzoeken.

dividenduitkering

De ministers bespreken drie onderwerpen: investeringsmogelijkheden voor zorgaanbieders, een transparante bedrijfsvoering en de aandacht in de media voor excessieve winsten in de zorg. Enkele conclusies uit de brief:

  • Voordat een verruiming van de mogelijkheden voor dividenduitkering aan de orde kan zijn, moeten naar oordeel van het Kabinet eerst verdere verbeteringen worden gerealiseerd in het inzicht in de kwaliteit van zorg.
  • Het Kabinet neemt maatregelen met als doel om zoveel mogelijk te voorkomen dat organisatorische en/of financiële constructies worden gehanteerd die doelmatige besteding van zorggeld in gevaar brengen. De maatregelen zijn gericht op het bevorderen van kwaliteit en een transparante, integere en professionele bedrijfsvoering bij zorgaanbieders.
  • Het Kabinet introduceert in de extramurale zorg – waar dividenduitkering nu wettelijk is toegestaan – voorwaarden aan het mogen uitkeren van dividend in de zorg.
  • Tenslotte beziet het Kabinet of er een norm geïntroduceerd moet worden voor een maatschappelijk maximaal aanvaardbare dividenduitkering. De maatregelen zullen waar relevant en mogelijk ook van toepassing zijn op de domeinen van jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning.

Het wetsvoorstel ‘Vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg’ wordt voorlopig aangehouden (dus niet behandeld). Winstuitkering in de vorm van aandelen zal er dus voorlopig niet komen. Het College Sanering wordt in de brief niet genoemd, maar duidelijk mag zijn dat we dus voorlopig geen initiatief van de minister hoeven te verwachten dat het College Sanering zal worden opgeheven. Een lobby van de VGN (zie een eerder artikel van ons) is op dit moment niet opportuun.

De brief voegen we als bijlage toe en geïnteresseerde lezers kunnen via deze link de onderliggende rapporten downloaden. Die gaan o.a. over een juridische analyse, over het reguleren van winstuitkering en over uitkering van dividend.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: