Nieuws

Kabinet zet quotum arbeidsgehandicapten door

31 januari 2013

Het kabinet houdt vast aan het plan om bedrijven met meer dan 25 werknemers te verplichten 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft dat woensdag gezegd in de Tweede Kamer. Als bedrijven met betere alternatieven komen voor de invulling van het quotum, staat ze daarvoor open. Ook de regeringsfracties PvdA en VVD willen de maatregel doorzetten.

Het quotum is afgesproken in het regeerakkoord als onderdeel van de nieuwe Participatiewet. Ondanks aandringen van de oppositie houdt het kabinet vast aan haar plan om de quotumregeling in een aparte wet vast te leggen.  Enerzijds om tijd te krijgen om deze regeling goed in te vullen, anderzijds om werkgevers meer tijd te geven om zich hierop voor te bereiden. Deze wet gaat pas in 2015 van kracht, terwijl de Participatiewet al volgend jaar ingaat.

Volledige beleidsvrijheid gemeenten
Ondanks het verzoek van de SP om een zorgplicht in te bouwen voor de meest kwetsbare burgers houdt de staatsecretaris vast aan de volledige beleidsvrijheid voor gemeenten. Wel zal zij in het wetsvoorstel aandacht besteden aan de  onafhankelijke cliëntondersteuning en het behoud van de aanwezige landelijke expertise voor de begeleiding naar werk.

Nota van wijziging
Omdat de participatiewet voortbouwt op het wetsvoorstel Werken naar Vermogen, zal het kabinet een nota van wijziging opstellen waarin alle veranderingen worden beschreven.  Deze nota van wijziging zal worden voorgelegd aan de Raad van State.

De parlementaire behandeling vindt nog voor de zomer plaats.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: