Nieuws

Kamer pleit voor verbreding doelgroep Quotumwet

14 november 2014

De fracties van de VVD, CDA en D66 hebben gisteren in het Kamerdebat over de Participatiewet erop aangedrongen dat de doelgroep voor de Quotumwet wordt opgerekt. Eerder had de overheid samen met het bedrijfsleven beloofd om 125.000 garantiebanen te creëren voor mensen met beperkingen die niet het minimumloon kunnen verdienen. De VVD vreest echter dat mensen die net buiten de doelgroep vallen, hierdoor moeilijker aan de slag komen. Een terechte zorg waar de VGN aandacht voor heeft gevraagd.

De VGN heeft eerder aangegeven dat hoger opgeleide mensen met beperkingen, die net boven het wettelijk minimumloon verdienen, buiten de boot dreigen te vallen. Tijdens een rondetafelbijeenkomst in september hebben zowel werknemers als werkgevers gepleit om soepel met de doelgroepcriteria om te gaan.

Afspraken

John Kerstens (PvdA) gaf tijdens het debat aan dat de doelgroep alleen kan worden verbreed als het aantal afgesproken banen omhoog gaat. "De bredere doelgroep mag niet leiden tot verdringing", stelde hij. Staatssecretaris Klijnsma (SZW) bleek niet bereid om de bestaande afspraken rond de garantiebanen nu al te wijzigingen. "Andere mensen met een beperking die attributen nodig hebben wil ik wel nauwlettend in het oog houden, die moeten ordentelijk geholpen worden bij het betreden van de arbeidsmarkt."

Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over een wetsvoorstel dat het quotum wettelijk vastlegt. Klijnsma wil pas als het quotum daadwerkelijk wordt ingevoerd, bezien of de doelgroep moet worden verbreed. Het quotum gaat pas in als er in de komende jaren te weinig garantiebanen worden gerealiseerd. 


Beschut werk

De Tweede Kamer maakt zich ook zorgen of de gemeenten wel voldoende beschutte werkplekken gaan inrichten voor mensen met een beperkt arbeidsvermogen. In de Participatiewet zijn 30.000 beschutte werkplekken afgesproken. Sommige gemeenten overwegen deze plekken in te zetten door hen als vrijwilliger of in de dagbesteding te laten werken. De staatssecretaris benadrukte dat de beschutte plekken moeten worden ingevuld door werk tegen regulier loon. Er kan wat haar betreft dus geen sprake zijn van vrijwilligerswerk of werk tegen een uitkering.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: