Nieuws

Pleidooi voor soepelheid bij banen arbeidsgehandicapten

16 september 2014

In de Participatiewet is afgesproken dat werkgevers 100.000 extra banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. In de voorgestelde Quotumregeling zijn deze banen bestemd voor mensen die niet in staat zijn om het wettelijke minimumloon te verdienen. Hoger opgeleide mensen met beperkingen dreigen hierdoor buiten de boot te vallen. De VGN heeft hier aandacht voor gevraagd. Tijdens de rondetafelbijeenkomst in de Tweede Kamer op 15 september hebben zowel werknemers als werkgevers gepleit om soepel met de doelgroepcriteria om te gaan.

Door het verruimen van de definitie in de Quotumwet wie voor een garantiebaan in aanmerking komt, kan ongewenste concurrentie tussen doelgroepen worden vermeden. Een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, CDA en D66 heeft deze suggestie niet meteen van de hand gewezen. Wel heeft John Kersten van de PvdA hierbij aangegeven dat dan het aantal garantiebanen zou moeten worden verhoogd.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: