Nieuws

Kamerdebat over aanpak coronavirus

13 augustus 2020

Vanwege het hard oplopende aantal coronabesmettingen is de Tweede Kamer op 12 augustus teruggekomen van reces voor een debat met premier Rutte, minister De Jonge (Volksgezondheid) en minister Van Ark (Medische Zorg). De centrale vraag is of het kabinet de bestrijding van het coronavirus nog in de hand heeft of dat het de controle kwijt is.

De oppositie uit harde kritiek op de manier waarop het kabinet de afgelopen weken heeft gereageerd op de stijgende cijfers en eist een heldere, ambitieuze strategie om het virus in te dammen. Het kabinet zegt dat we een tweede lockdown kunnen voorkomen als iedereen zich weer gedisciplineerd aan de basisregels gaat houden.

Testbeleid en bron- en contactonderzoek

De Kamer is verontwaardigd over het feit dat ondanks eerdere toezeggingen van minister De Jonge er nog steeds te weinig capaciteit blijkt te zijn voor het bron- en contactonderzoek, nota bene het fundament van de aanpak. Een motie van 50Plus over het altijd met voorrang laten testen van zorgpersoneel wordt, ondanks dat deze door minister De Jonge is ontraden, met algemene stemmen aangenomen.

Quarantaineplicht?

Een quarantaineplicht en strafbaarstelling als iemand zich er niet aan houdt, zoals door minister De Jonge een dag voor het debat aangekondigd, wordt door de Tweede Kamer als buitenproportioneel beoordeeld. Veel partijen zijn bang dat dit een averechts effect zal hebben. In plaats daarvan wil de Kamer dat het kabinet zorgt voor sociale, psychische en materiële ondersteuning voor mensen in quarantaine. Om te voorkomen dat zij ernstig in de knel kunnen komen (bijvoorbeeld met werk, inkomen, boodschappen en verblijf). Minister De Jonge zegt toe eerst een nadere uitwerking te maken en die aan de Kamer te zullen voorleggen, alvorens eventueel daadwerkelijk zo'n plicht in te zullen voeren.

Strategie voor mensen met een beperking of een chronische ziekte

In reactie op vragen van CU en CDA zegt minister De Jonge dat op dit moment wordt gewerkt aan een monitor van (de op 3 juni gelanceerde) strategie voor mensen met een beperking of een chronische ziekte. Ook zegt hij toe een gesprek aan te zullen gaan met de actiegroep #GeenDorHout. Met algemene stemmen is vervolgens een motie van de CU aangenomen, waarin wordt uitgesproken dat ‘iedereen waardevol is en zich veilig moet voelen om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze samenleving’ én de regering wordt verzocht ‘in overleg met cliëntenorganisaties oplossingen uit te werken en daarbij ook te kijken naar het preventief verstrekken van medische mondmaskers voor specifieke groepen’.

Bonus en salaris zorgpersoneel

Op de vraag wie in aanmerking komen voor de eerder aangekondigde bonus voor zorgpersoneel en wanneer die wordt uitgekeerd, antwoordt minister De Jonge dat per 1 oktober het loket opengaat voor aanvragen en dat werkgevers zo snel mogelijk daarna geld krijgen om uit te keren aan hun werknemers. Daarnaast pleit de oppositie, net als tijdens eerdere debatten, ook voor een forse structurele salarisverhoging voor zorgmedewerkers.

Stakende stemmen

Over vier moties staakten de stemmen, doordat de oppositiepartijen voor en de coalitiepartijen tegen waren: hierover zal op een later moment hoofdelijke stemming plaatsvinden. Het betreft:

  • de motie-Marijnissen c.s. over preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door alle zorgverleners (25295, nr. 477);
  • de motie-Marijnissen c.s. over structureel beter waarderen van zorgverleners (25295, nr. 478);
  • de motie-Wilders over structureel een forse salarisverhoging voor zorgmedewerkers (25295, nr. 480);
  • de motie-Sazias over controle van ventilatiesystemen in scholen en verpleeghuizen (25295, nr. 488)

De stemmingsuitslagen van de ingediende moties en een verslag van het debat vindt u op de website van de Tweede Kamer.

Portretfoto van Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher