Nieuws

Kamerdebat over de aanpak van de coronacrisis 2 september 2020

Leestijd: 1 minuten
03 september 2020

In het Tweede Kamerdebat van woensdag 2 september 2020 over de aanpak van de coronacrisis werd behalve aan het huwelijk van minister Grapperhaus ook aandacht besteed aan de testcapaciteit, preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het salaris van het zorgpersoneel.

tweede kamer foto van boven

Testcapaciteit en persoonlijke beschermingsmiddelen

Veel oppositiepartijen willen dat bij schaarse testcapaciteit onderwijs- en zorgpersoneel voorrang krijgt bij testen. Minister De Jonge zegde toe dit met het OMT en de GGD's te gaan bespreken. De coalitiepartijen dienden een motie (bijlage) in om ervoor te zorgen dat ook in de gehandicaptenzorg, de ggz en de thuiszorg (net als in de verpleeghuizen) versnelde inzet van maatregelen zoals preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en steekproefsgewijs testen mogelijk wordt.

Beloning zorgpersoneel

De SP benadrukte opnieuw haar standpunt dat werknemers in de zorg een structurele salarisverhoging verdienen en dat alleen een coronabonus niet genoeg is. Minister Van Ark zegde toe dat hierover rond Prinsjesdag in ieder geval een brief naar de Tweede Kamer komt.

De Kamer heeft op 3 september gestemd over de ingediende moties. Een uitgebreid verslag van het debat vindt u hier.

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher