Nieuws

Kamerdebat over ontwikkelingen coronavirus

22 mei 2020

In het Tweede Kamerdebat van afgelopen woensdag 20 mei over de ontwikkelingen rondom het coronavirus, werd veel aandacht besteed aan de vraag of de versoepelingen van de strenge maatregelen die bedoeld waren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, te snel of juist te langzaam gaan.

De PvdA verwijt het kabinet ‘een zwalkende strategie’. Het (volgens een peiling van de FNV nog steeds niet helemaal opgeloste) tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers in de zorg leverde krachtige taal op van de oppositie. Zo sprak de SP over 'de schandvlek van de regering in de corona-aanpak' en de PVV noemde het een ‘totale wanprestatie’.

Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid

Minister De Jonge lichtte de routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid toe, die hij naar aanleiding van een motie tijdens het vorige debat heeft opgesteld. Deze routekaart geldt niet alleen voor de gehandicaptenzorg, maar breed voor alle zorgsectoren. Met de routekaart biedt het kabinet volgens de minister het 'comfort aan zorgaanbieders om risico's te nemen en de verruiming van de bezoekersregelingen vorm te geven' waar de SGP om vroeg.

Motie

Tijdens het debat dienden SGP en Christenunie nog een motie in waarin zij het kabinet vragen om samen met zorgaanbieders te bezien hoe de bewegingsvrijheid voor mensen in de gehandicaptenzorg of een (beschermde) woonvorm op een verantwoorde wijze verder kan worden verruimd. U leest de motie in de bijlage. De Kamer stemt op 26 mei over alle ingediende moties.

Richtlijnen zorgvervoer

Helaas gingen Kamerleden en minister De Jonge niet in op de vraag van de VGN wanneer er duidelijkheid komt over de richtlijnen die gelden voor zorgvervoer, een cruciale randvoorwaarde voor het opstarten van dagbesteding. In een Kamerbrief had de VGN hier aandacht voor gevraagd.

Inclusie

Naar aanleiding van een vraag van de Christenunie antwoordde Minister De Jonge dat hard wordt gewerkt aan een inclusieve transitiestrategie in lijn met het VN-verdrag Handicap. Hierin wordt uitgewerkt hoe mensen met een beperking of met een chronische ziekte zo goed als mogelijk worden ondersteund bij de gevolgen van de crisis en ook zo goed als mogelijk worden ondersteund bij de inrichting van de anderhalve meter samenleving. De minister kondigde aan om hier in een volgende brief nader op in te gaan.

Een uitgebreid verslag van het debat vindt u hier

Portretfoto van Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: