Nieuws

Kamerlid Wim-Jan Renkema op werkbezoek bij Abrona – Nudoen!

30 oktober 2019

Wim-Jan Renkema, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, heeft op maandag 28 oktober een werkbezoek gebracht aan Abrona - Nudoen! in Woerden. Hij werd - samen met beleidsmedewerkers van de GroenLinksfractie en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) - ontvangen op diverse werklocaties in Woerden. Het bezoek maakte kennis met medewerkers (die werken in de dagbesteding of (betaald) werk onder begeleiding van Abrona.

Op werkbezoek bij Abrona

NUdoen! biedt arbeidsmatige dagbesteding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Persoonlijke ontwikkeling, participatie in de samenleving en waar mogelijk doorgroeien staan centraal. Waar wordt iemand gelukkig van en hoe kan iemand zijn talenten gebruiken, daar wordt naar gekeken. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord.


‘Ik word hier gewaardeerd’

Op de leer-werklocaties Bibliotheek, Stadshotel en café de Pompier en het gemeentehuis werd gesproken met de medewerkers over hun ervaringen, wensen en te nemen hobbels in de dagbesteding of (betaald) werk. Ook de sociaal ondernemer van de Pompier en Fermwerk namen deel aan het gesprek. Het bezoek luisterde geïnteresseerd naar de verhalen van de medewerkers, waaronder die van Alexander. Hij werkt in de groenvoorziening: “Ik word hier gewaardeerd en gezien als de persoon die ik ben. Ik ben blij dat ik aan ‘t werk ben en zinvol bezig ben. Hierdoor zit ik niet thuis op de bank en vereenzaam ik niet”.

Boeiend gesprek

Er ontspon zich een boeiend gesprek waar facetten als gemeenschapszin, participatie, werk, dagbesteding, inkomen, begeleiding, opleiding en ontwikkeling aan de orde kwamen. Abrona biedt vanuit de dagbesteding de praktijkopleiding Woonhulp, Horeca en Groen aan. Mensen met een beperking kunnen deze opleiding volgen op een manier die bij hen past: in kleine klassen, veel praktijk en in kleine stapjes. Het moderne invullen van de dagbesteding voor deze cliënten lijkt op een werkleertraject waarbij de nadruk ligt op een leven lang leren in samenwerking met reguliere bedrijven. Met een dergelijk traject op maat kunnen mensen met een beperking op termijn de overstap kunnen maken naar een (beschutte) werkplek of reguliere baan.

Er is helaas geen pilot die je zomaar uit kunt rollen. Iedere gemeente werkt op een andere manier. Trajectcoaching en jobcoaching is essentieel om het traject succesvol te maken. Het blijft het maatwerk - en daarmee ook heel arbeidsintensief- om de medewerkers te ondersteunen en interessante passende plaatsen te vinden.
Ook ging het gesprek over hoe mooi het zou zijn als jongeren die van het Voortgezet Speciaal Onderwijs komen, de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen, net zoal jongeren zonder een beperking. En dat mensen met een beperking meer moeten kunnen experimenteren als het gaat om hun ontwikkeling, zonder dat ze meteen hun oude indicatie en rechten verliezen. Wim-Jan Renkema toonde zich onder de indruk van de inzet en betrokkenheid van de medewerkers en ondernemers om mensen te ondersteunen bij hun werk.

Simpel switchen

Met het programma ‘Simpel Switchen in de participatieketen’ wil het ministerie van SZW het voor deze medewerkers makkelijker maken om de volgende stap naar werk te zetten, maar ook een stap terug te kunnen doen als werk toch (te) hoog gegrepen is. De delegatie uit Den Haag ging met veel inspiratie en uitdagingen terug naar Den Haag. Daar wordt eind van dit jaar het programma in de Tweede Kamer besproken.

im-Jan Renkema in gesprek met Cheyenne, werkzaam in de horeca op het gemeente huis van Woerden,
Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: