Kamermeerderheid voor snelle ratificatie VN-verdrag

De ChristenUnie dient tijdens de komende begrotingsbehandeling van VWS een motie in die moet leiden tot een snelle ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Dat is de conclusie van de expertmeeting die de ChristenUnie organiseerde om het belang van ratificatie bij alle partijen in de Tweede Kamer onder de aandacht te brengen. De VGN, die ook bij deze meeting aanwezig was, is hier blij mee. Des te meer omdat tijdens de meeting bleek dat er een breed draagvlak is voor snelle ratificatie.

Jarenlang heeft de VGN, maar ook andere maatschappelijke organisaties, bij de politiek aangedrongen op ratificatie van het VN-verdrag. We willen dan ook graag samen optrekken met de overheid om het verdrag te implementeren.

VN-verdrag
Het VN-verdrag zorgt ervoor dat mensen met een beperking tegen minder problemen aanlopen. Zo is afgesproken dat informatie, gebouwen en het openbaar vervoer toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Dat zijn op zich geen nieuwe rechten, maar door dit vast te leggen in een verdrag worden mensenrechten expliciet voor mensen met een beperking. Het schept een kader voor de samenleving, de branche en de politiek. Dat heeft veel waarde voor de emancipatie van mensen met een beperking. En daarom is de VGN ook al jaren voorstander van het verdrag.

In 2007 heeft Nederland als één van de 154 landen het verdrag ondertekend. Maar tot nu toe is Nederland er nog niet mee aan de slag gegaan. Daar komt met de motie van de ChristenUnie hopelijk verandering in.

Aanwezig tijdens expertmeeting
Alle politieke partijen uit de Tweede Kamer, met uitzondering van de PVV en 50PLUS, waren bij de expertmeeting van de CU aanwezig. Naast de heer Slob en Carla Dik-Faber van de CU waren aanwezig Otwin van Dijk (PvdA), Mona Keijzer (CDA), Vera Bergkamp (D66), Linda Voortman (GroenLinks) en Tamara Venrooy (VVD). Namens de SP en SGP waren beleidsmedewerkers aanwezig.

Verschillende organisaties, waaronder de VGN, waren aanwezig om het belang van ratificatie onder de aandacht te brengen: CG-Raad, KansPlus, het Dovenschap, Landelijke Cliëntenraad, PerSaldo, Alles Toegankelijk en het Mensenrechteninstituut.

Bron: VGN/CG-Raad/Trouw

Deze pagina is een onderdeel van