Nieuws

Kansen om te besparen op Energiebelasting en ODE

04 februari 2020

De tarieven Opslag Duurzame Energie (hierna: ODE) en Energiebelasting (hierna: EB) zijn in 2020 fors omhoog gegaan. Met name voor ziekenhuizen en scholengemeenschappen kan dit een forse lastenverzwaring betekenen. Toch bestaan er kansen om te voorkomen dat de energielasten stijgen en wellicht kunnen deze zelfs omlaag. ‘BDO Accountants en Adviseurs’ attendeerde ons via een nieuwsbrief (eind januari 2020) op deze besparingsmogelijkheid, die wellicht ook voor zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg interessant kan zijn.

Uit de nieuwsbrief van BDO citeren we: als gevolg van een door BDO gewonnen beroepsprocedure zijn kansen ontstaan om te besparen op ODE en EB. Daarnaast bestaat er mogelijk recht op teruggave van in het verleden te veel betaalde ODE en EB. Hoe werkt het?
De EB en ODE worden door de energieleverancier in rekening gebracht voor de levering van elektriciteit en aardgas en zijn onderdeel van de energienota. De EB kent een sterk degressief tarief: kleinverbruik is het zwaarst belast en naarmate aan een verbruiker meer energie wordt geleverd, daalt het tarief. Voor de berekening van energiebelasting wordt aangesloten bij de objectafbakening voor de Wet WOZ. De EB dient te worden berekend over het verbruik per WOZ-object. 
Door het samenvoegen van verschillende locaties tot één WOZ-object, kunnen fysiek losse leverpunten van elektriciteit en aardgas voor de EB als één aansluiting worden aangemerkt. In de praktijk wordt dit ook wel het ‘clusteren’ van aansluitingen genoemd. Dit is overigens enkel een administratieve wijziging. Er hoeven geen fysieke aanpassingen bij de leverpunten te worden gedaan. Voor de verbruiker betekent dit dat per saldo minder EB hoeft te worden betaald, vanwege het sterk degressieve tarief. Bovendien kan eventueel de te veel betaalde EB en ODE over de afgelopen vijf jaren nog worden teruggevorderd.

Een gesimplificeerd voorbeeld: stel bedrijf A heeft drie locaties met een elektriciteitsverbruik van respectievelijk 3 miljoen kWh, 7 miljoen kWh en 11 miljoen kWh. Indien deze locaties kunnen worden geclusterd, dan bedraagt de besparing op het gebied van EB en ODE ongeveer € 414.000 (excl. btw) in 2020. Uiteraard is de besparing sterk afhankelijk van het aantal aansluitingen en de verhouding van het verbruik tussen de aansluitingen. In 2018 heeft BDO een belangrijke procedure gewonnen (in de sector onderwijs) over het samenvoegen van locaties op afstand. In deze procedure is door BDO bepleit dat verschillende schoolgebouwen dienen te worden samengevoegd tot één WOZ-object, ondanks dat deze schoolgebouwen op afstand van elkaar waren gelegen. Door de instellingen werden diverse diensten (facilitair, ICT, bibliotheek) vanuit één centrale locatie aangestuurd en bovendien maakten de verschillende faculteiten (incidenteel) gebruik van ruimten op andere locaties. De rechter heeft beslist dat deze omstandigheden voldoende waren om de verschillende gebouwen samen te voegen tot één WOZ-object. Als gevolg van deze uitspraak heeft BDO voor deze schoolinstelling een teruggave EB gerealiseerd van meer dan € 400.000.

Voor het clusteren van de aansluitingen voor de berekening van EB en ODE is het van belang dat de verschillende locaties worden samengevoegd tot één WOZ-object, indien deze in dezelfde gemeente zijn gevestigd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de locaties in elk geval voldoen aan de voorwaarden dat zij dezelfde eigenaar en dezelfde gebruiker hebben voor de gemeentelijke heffingen. Daarnaast moet worden aangetoond dat de locaties zodanig sterk met elkaar verbonden zijn dat deze niet bedoeld zijn om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt. BDO beschikt over ervaring en kan hierbij van dienst zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BDO. 

Deze pagina is een onderdeel van: