Nieuws

KCWZ publiceert electronische handreiking 'zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen'

17 april 2015

Het Kenniscentrum Wonen en Zorg (KCWZ) heeft een handreiking bijzondere doelgroepen online geplaatst. Gericht op corporaties, vanuit de optiek van de samenwerkingspartners (o.a. zorgaanbieders) in de regio's.

Er verandert veel in de organisatie en financiering van het wonen met zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking of psychiatrische problemen. Dat heeft gevolgen voor woningcorporaties. De werkwijze van hun samenwerkingspartners wijzigt en de vergoeding van huisvestingslasten van projecten van beschermd wonen verloopt anders dan voorheen. Het is belangrijk dat bijzondere doelgroepen niet tussen wal en schip vallen. Daarbij spelen ook corporaties een belangrijke rol door initiatieven te nemen en op zoek te gaan naar een passende aanpak. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente, zorgaanbieders en welzijnspartijen. De corporatiehandreiking 'Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen' geeft praktische informatie en beschrijft voorbeelden van corporaties. Als hulpmiddel en bron van inspiratie voor collega-organisaties. Met de wetenschap dat het om lokaal maatwerk gaat en niet iedere aanpak overal even succesvol zal zijn. Maar met de zekerheid dat niets doen zeker geen oplossing biedt. De handreiking kan online geraadpleegd worden. De handreiking is als volgt opgebouwd:

  • Huisvesting van mensen met psychiatrische problemen: veranderingen en gevolgen
  • Lokale samenwerking
  • Geschikte woningen
  • Preventief werken
  • Goed huurderschap
Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: