Nieuws

Kennissynthese Movisie ‘Alles wat je altijd al wilde weten over waardevol werken’ beschikbaar

Leestijd: 2 minuten
20 november 2023

Al geruime tijd pleiten verschillende organisaties, waaronder de VGN voor een inclusieve arbeidsmarkt. Mensen met een beperking willen, net als ieder ander, meedoen in de maatschappij, maar de reguliere arbeidsmarkt lijkt vaak niet passend. Met de kennissynthese ‘Alles wat je altijd al wilde weten over waardevol werken’ wil Movisie de onderliggende waarden van inclusie omzetten in de dagelijkse praktijk. Want waardevol werk is voor iedereen belangrijk.

Logo Movisie

In de kennissynthese vind je onder andere een overzicht van verschillende vormen van werken met behoud van uitkering en van de groepen die moeilijk toegang krijgen tot de arbeidsmarkt. Ook vind je informatie over relevante wet- en regelgeving. Je leest over verschillende visies en ideeën over hoe waardevol anders kan worden vormgegeven, zodat het voor iedereen toegankelijk wordt.

Geleerde lessen en aanbevelingen 

Een belangrijk onderdeel van de kennissynthese zijn de geleerde lessen uit de wetenschap. De belangrijkste conclusies zijn:  

  • Waardevol werk moet lonen. De bestaanszekerheid van deelnemers moet gegarandeerd zijn. Het moet om duurzaam werk gaan met structurele financiering.  
  • Wetgeving en uitvoeringspraktijk moeten meer gebaseerd worden op vertrouwen en meer rekening houden met de omstandigheden van de individuele burgers. Dit laatste impliceert ruimte voor maatwerk en een aanpak van multiproblematiek.
  • Niet uitsluitend gericht zijn op uitstroom naar reguliere arbeid, maar ook op andere participatiemogelijkheden die door de mensen zelf als zinvol worden ervaren. 

Het laatste hoofdstuk laat zien welke kennis nog mist. Bijvoorbeeld kennis over de verschillende groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarvan iedere groep eigen hobbels kent. Over de benodigde maatschappelijke en systeemveranderingen, het hanteren van de menselijke maat, de inzichten in wat effectief is vanuit een relationele benadering tussen werkzoekenden, werkgevers andere stakeholders. De volledige tekst van het artikel van Movisie en de kennissynthese vindt u hier.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: