Nieuws

Kentalis komt met iBook autisme

14 juli 2014

Kentalis heeft het boek ‘Op eigen wijze samen’ gelanceerd, met alle informatie over orthocommunicatieve behandeling voor kinderen en jongeren met autisme.

In zeven hoofdstukken worden ouders, kinderen/jongeren en verwijzers vertrouwd gemaakt met de visie op autisme die aan de behandeling ten grondslag ligt, de wijze waarop diagnostiek en behandeling plaatsvinden, de doelgroepen waarvoor de behandeling bedoeld is, de doelstellingen en  de specifieke interventies.

OCB-ASS
De orthocommunicatieve behandeling voor kinderen en jongeren met autisme (OCB-ASS) gaat ervan uit dat de specifieke wijze van waarnemen, informatie verwerken en betekenis verlenen aan de basis ligt van de problemen die kinderen met autisme hebben met taal en communicatie.

OCB-ASS is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen met autisme en ziet kinderen als deel van gezin, familie en breder sociaal netwerk. Het vergroten van de communicatieve redzaamheid is het belangrijkste doel van OCB-ASS.
Kentalis

Jet Isarin en Karin Brouwers, beiden werkzaam bij Kentalis, hebben het iBook gemaakt in nauwe samenwerking met kinderen en jongeren uit de behandelgroepen, ouders van de cliëntenraad en medewerkers die binnen Kentalis werken met deze doelgroep.

'Op eigen wijze samen', gratis download via iTunes Bookstore.