Nieuws

PvdA’er Van Laar in gesprek met cliënten en medewerkers Kentalis

01 juli 2013

 Het PvdA Tweede Kamerlid Roloef van Laar bracht vrijdag 28 juni een werkbezoek aan Kentalis Zorg in Zoetermeer. Hij ontmoette tijdens zijn bezoek cliënten en medewerkers van Kentalis. Ook maakte hij kennis met veel verschillende aspecten van de zorg die Kentalis biedt: van vroegbehandeling tot zelfstandig wonen.

Zijn dag begon met een uitleg over wat Gezinsbegeleiding van Kentalis inhoudt. Dit is één van de vormen van ambulante begeleiding die Kentalis Zorg biedt. Daarna bracht Van Laar een bezoek aan vroegbehandelgroep Klankkleur, waar hij eerst sprak met een ouderbegeleider en vervolgens aanschoof voor een lunch met de kinderen van groep Oranje. Daar zat ook het kind bij dat als voorbeeld was gebruikt om het belang van vroegbehandeling te laten zien: van in zichzelf gekeerd naar communiceren met zijn omgeving waarbij het van belang is dat ouders worden meegenomen in het traject. Op Facebook van Kentalis Klankkleur is een foto van de lunch te zien. Via Twitter zei Van Laar: “Kinderen met spraak- en taalproblemen moeten snel hulp krijgen. Frustratie door niet kunnen uiten is enorm.”

’s Middags ging Van Laar naar Werkpad, een specialistisch, landelijk werkend re-integratiebedrijf voor mensen met een zintuiglijke en/of communicatieve beperking. Hij sprak er onder anderen met een cliënt. Over zijn gesprek liet hij via Twitter weten: “Ook geleerd bij @Kentalis: veel doven hebben zowel tolk als jobcoach nodig. Anders teveel misverstanden, kunnen leiden tot ontslag.”

Vervolgens sprak hij met twee vertegenwoordigers van de cliëntenraad van Kentalis. Zijn werkbezoek werd afgesloten bij woonvoorziening Brughuizen, waar hij thee dronk met de cliënten.

Onder de indruk
Mark Hiddema, regiodirecteur West van Kentalis, kijkt met een tevreden gevoel terug op het bezoek. “Van Laar was zeer onder de indruk en positief. Ik zelf was ook weer geraakt met welk een passie de medewerkers klaarstonden voor onze cliënten, maar ook hoe goed onze cliënten van de Brughuizen zelf ook hun zorg weten te verwoorden.”

Van Laar houdt zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met het versterken van de positie van doven en slechthorenden. Hij vervangt collega Lea Bouwmeester die met zwangerschapsverlof is, maar als zij 1 september terugkeert blijft Van Laar in de kamerfractie. Pierre Heijnen vertrekt en Van Laar volgt hem op.

Tweede bezoek
De PvdA'er brengt overigens op 2 september nogmaals een bezoek aan Kentalis. Dan gaat hij naar vestigingen in Noord-Nederland waar hij meer te weten komt over het onderwijs dat Kentalis biedt.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen