Nieuws

Ketenbureau i-Sociaal Domein zoekt medewerkers uit de gehandicaptenzorg

18 september 2018

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein ondersteunt gemeenten en aanbieders om hun administratieve lasten te verminderen. Om dit te bereiken is goede een passende inbreng vanuit zorgaanbieders noodzakelijk. 

Het Ketenbureau zoekt hiertoe invulling van de volgende functies:

  • implementatieadviseur i-Sociaal Domein: minimaal 24 uur per week, maximaal 32 uur per week
  • senior regie en productontwikkelaar i-Sociaal Domein: minimaal 32 uur per week
  • medior regie en productontwikkelaar i-Sociaal Domein: minimaal 32 uur per week

In totaal wordt 3,5 fte gevraagd voor deze functies.

Detachering
De inzet is op basis van detachering en met terugkeergarantie naar de eigen organisatie. De werknemer blijft gedurende de detachering formeel in dienst bij de oorspronkelijke werkgever, de zorgaanbieder. De huidige primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de medewerker blijven geldig. De detacheringsperiode is 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.

VGN
Van de 3,5 fte wordt bij voorkeur 1 fte ingevuld door een medewerker afkomstig van een aanbieder van gehandicaptenzorg. Met de detachering beogen we te borgen dat de praktijkervaring van de kant van zorgaanbieders in het Ketenbureau ruim vertegenwoordigd is.

Selectieprocedure
De selectie vindt plaats op basis van geschiktheid voor de functies. Het Kernteam Ketenbureau en de kwartiermaker i-Sociaal Domein selecteren kandidaten op basis van geschiktheid door sollicitatiegesprekken te voeren.

Selectieperiode
De uitvraag vindt plaats vanaf 17 september tot en met 28 september. In de laatste week van september en eerste week van oktober vinden de gesprekken plaats. Begin oktober wordt een keuze gemaakt en de beoogde startdatum van de medewerkers is half oktober.

Complementaire teamsamenstelling
Profielen voor de gevraagde functies vindt u in de bijlagen. Ook geïnteresseerden die niet volledig voldoen aan de eisen in het profiel nodigen wij uit te solliciteren. Omdat we voor het team verschillende medewerkers zoeken, kijken wij ook naar complementaire vaardigheden, expertise en ervaring.

Over het Ketenbureau i-Sociaal Domein
Het Ketenbureau i-Sociaal Domein ondersteunt gemeenten en zorgaanbieders om hun administratieve lasten te verminderen. Het Ketenbureau gaat aan de slag met de Werkagenda 2018 - 2019. Daarin staan de ambities van de Stuurgroep op de korte en langere termijn. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein voert activiteiten uit die bijdragen aan de doelstelling van de Stuurgroep i-Sociaal Domein: het gezamenlijk beperken van administratieve lasten voor Wmo en Jeugdhulp voor gemeenten en aanbieders. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein is de opvolger van het programma i-Sociaal Domein.

Partners
In de Stuurgroep i-Sociaal Domein nemen de volgende organisaties deel: Actiz, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS.

Vragen
Vragen over de functies kunt u stellen aan:

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga