Nieuws

KFZ: een nieuw decennium, een nieuwe koers

08 juli 2020

Het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) heeft de start van het nieuwe decennium aangegrepen om zich te beraden op de koers voor de komende jaren. De nieuwe koers wordt beschreven in bijgevoegd document.

In het oog springende veranderingen zijn: 

  • het clientperspectief krijgt een grotere plaats in het programma en de calls;
  • het programma verlegt de focus van productontwikkeling naar doorontwikkelen van bestaande producten;
  • er komt meer aandacht voor ondersteunen van het implementeren, met name vanuit het perspectief van kwaliteit van zorg ;
  • inzet van de Forensische Leerlijn als vehikel om kennis onder de aandacht te brengen;
  • blijvende aandacht voor innovatie.

De volledige tekst is te vinden in bijgevoegd document, voorzien van een begeleidende brief van de voorzitter van de programmacommissie KFZ

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: