Nieuws

Kinderen onvoldoende beschermd tegen geweld in de jeugdzorg

13 juni 2019

De Commissie De Winter heeft op 12 juni 2019 haar eindrapport “Onvoldoende beschermd, geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden” overhandigd aan de ministers De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Dekker (Justitie en Veiligheid). Op verzoek van het kabinet deed de commissie De Winter onderzoek naar psychisch, fysiek en seksueel geweld in de jeugdzorg vanaf 1945 tot heden. In het onderzoek zijn LVB- en ZG-instellingen betrokken. Er stonden drie vragen centraal: Wat gebeurde er? Hoe kon dit gebeuren? Hoe is dit ervaren en wat was het effect op de levens van de slachtoffers?

Overhandiging Rapport Micha de Winter

De commissie De Winter schetst een beeld waarin structureel geweld voorkomt, de aard van het geweld in de loop der jaren verandert, en het toezicht op de jeugdzorg vanaf 1945 tekort schoot. "Veel van die slachtoffers zijn hierdoor voor hun leven getekend", oordeelt de commissie. Ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker beloofden dat er vanaf nu erkenning komt. "Voor de slachtoffers van geweld is het van groot belang dat ze erkenning krijgen", zegt De Jonge. “Ze staan er vanaf nu nooit meer alleen voor”, beloofde Sander Dekker. "We moeten voorkomen dat de kinderen in de jeugdzorg van nu, de slachtoffers van morgen worden." 

Erkenning

Leden van de VGN hebben medewerking aan het onderzoek verleend. In de samenwerking met Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en VOBC (BGZJ) stemmen zij de communicatie en vervolgactiviteiten af. Tijdens de overhandiging van het rapport liet de VGN weten primair aandacht te hebben voor de erkenning van het leed dat is geleden. We prijzen de moed van de slachtoffers die hun verhaal alsnog hebben verteld. We laten zien dat we een sector zijn die voortdurend leert en verbetert, van fouten in het verleden en van nieuwe inzichten. Ook benoemen we factoren en dilemma’s die vandaag de dag aan de orde zijn.

Het vervolg

In de komende weken nemen we de uitkomsten en de adviezen van de Commissie de Winter nauwgezet door. Samen met de andere jeugdbranches buigen we ons over de vragen hoe recht te doen aan het leed van de slachtoffers en hoe we hen kunnen helpen. Ook gaan we na of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Er volgt op 15 juni een speciale bijeenkomst voor slachtoffers in de Utrechtse Jaarbeurs. De jeugdbranches organiseren op 26 juni een bijeenkomst over het onderzoek van de commissie De Winter.

Het kan zijn dat er binnen uw organisatie vragen opkomen na de openbaring van het onderzoeksrapport. Mocht u daarom behoefte hebben aan de volledige woordvoeringslijn die wij hebben opgesteld, dan kunt u die opvragen bij Johan van Ruijven (jvruijven@vgn.nl  of 06 21213460). Informatie over de bijeenkomst op 26 juni is te verkrijgen bij Jos Noordover (jnoordover@vgn.nl).

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: