Nieuws

Knelpunt bij inkoop GZSP per 2021

19 augustus 2020

In juli informeerden we u over de overheveling van de ‘geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen’ naar de Zorgverzekeringswet. Per 2021 is deze overheveling afgerond. De inkoop procedure is volop aan de gang. Er is echter nog één aspect waarop we u willen attenderen.

Geld

Terugblik

In ons artikel van 6 juli schreven we o.a.: “Er zijn cliënten bij onze leden in behandeling die in de GGZ niet adequaat kunnen worden behandeld, vanwege hun verstandelijke beperking (momenteel nog te declareren via de subsidieregeling). Er is een kans dat de behandeling van deze mensen door een gedragswetenschapper onvoldoende zal worden ingekocht, omdat deze prestatie volgens de regelgeving gecombineerd moet worden met een andere prestatie uit de GZSP en dat is meestal niet het geval (zie de bijlagen: Uitgangspunten individuele prestaties en uitgangspunten zorg in een groep, ZN). Mocht u daar in de praktijk tegen aan lopen, dan horen we dat graag.”

We hebben hierover nog weer met de verzekeraars gesproken. Het combineren van deze prestaties is meestal niet aan de orde, omdat een tweede prestatie (die van AVG of van Zorg in een Groep) niet nodig is vanuit de hulpvraag van de cliënt en daarom niet altijd waarde toevoegt. Verzekeraars geven echter aan te willen vasthouden aan een multidisciplinair behandelplan vanuit verschillende prestaties. Verzekeraars willen de prestatie van de gedragswetenschapper wel inkopen als deze de behandeling levert vanuit een programma met het keurmerk FACT LVB (want binnen FACT is de multidisciplinariteit reeds geborgd). Er zijn dus nu twee mogelijkheden: je moet voldoen aan het keurmerk of je moet de individuele prestatie gedragswetenschapper leveren in combinatie met de prestatie AVG of Zorg in een groep.

We leggen daarom aan u voor: mocht u in de praktijk aanlopen tegen knelpunten bij de inkoop door verzekeraars van deze cliëntgroep, laat het ons dan weten. Wij zullen dan overleggen met VWS en de NZa hoe dit op te lossen. Immers, VWS heeft expliciet laten weten dat er bij de overgang geen patiënten/cliënten tussen wal en schip mogen vallen. En de NZa heeft toegezegd bij de evaluatie van inkoop (begin 2021) dit aspect in haar enquête mee te nemen.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: