Nieuws

Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg is een aanscherping van succesvol kwaliteitskader

30 september 2022

Het eerste exemplaar van het vernieuwde Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 is op 29 september overhandigd aan de directeur Langdurige zorg van VWS, Theo van Uum en aan Emmeke van Eersel, bestuurder van Middin. Het kwaliteitskompas is de opvolger van het succesvolle kwaliteitskader, dat in de afgelopen vijf jaar werd toegepast in de sector. Het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg wordt op 1 januari 2023 in gebruik genomen tot aan 2028. Het is minder instrumenteel, sluit beter op de praktijk en heeft meer aandacht voor ervaringsdeskundigheid.

Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg
Van links naar rechts: Caron Landzaat, Theo van Uum, Emmeke van Eersel, Boris van der Ham

Meer richting bij complexe vraagstukken 

Zorginstituut Nederland gaf deze maand een definitief groen licht voor het Kwaliteitskompas en nam het meteen op in haar kwaliteitsregister. De stap van een kader naar een kompas, moet dit belangrijke instrument letterlijk en figuurlijk een meer richtinggevende werking geven in een tijd waarin in de sector complexe vraagstukken spelen.

Aanbevelingen

USBO Advies van de Universiteit Utrecht voerde onlangs een voortgangsonderzoek uit naar het Kwaliteitskader en deed aanbevelingen deed voor een actualisatie. De aanbevelingen aan de Stuurgroep Kwaliteitskader leidden tot de actualisatie tot een kwaliteitskompas. De uitgangspunten zijn onveranderd gebleven. Het gaat om kwaliteit van bestaan en regie over het eigen leven.

Persoonlijke ervaringen

Toch zijn er veranderingen doorgevoerd. Vergeleken met het vorige kwaliteitskader heeft het kompas meer aandacht voor de inbreng van mensen met een beperking en hun persoonlijke ervaringen. Waarbij er met name ook aandacht is voor en hun sociaal netwerk, bijvoorbeeld de kennis die hun verwanten opdoen. En er is met zorg naar de taal gekeken: zo min mogelijk jargon, weg van de instrumenten en van het heilige moeten.

Roadshow

Direct na de lancering van het kwaliteitskompas start de stuurgroep met een roadshow. Tot aan de zomer van 2023 worden (zorg)organisaties bezocht om toelichting te geven op de inhoud, de ambities en de toepassing. De werkgroep die heeft gebouwd aan het Kwaliteitskompas zal in gesprek gaan met zorgprofessionals, kwaliteitsfunctionarissen, bestuurders, mensen met een beperking, hun netwerk en andere betrokken partijen bij de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking.

Meer informatie

Het volledige kwaliteitskompas is volledig te lezen en te downloaden op: https://www.vgn.nl/kwaliteitskompas-gehandicaptenzorg-2023-2028.

Een verslag van de lanceringsbijeenkomst van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg bij zorgorganisatie Middin op 29 september, leest u hier. Voorzitters Boris van der Ham, voorzitter van de VGN, en Caron Landzaat, medewerker van de VGN en ervaringsdeskundige, beleefden samen met de aanwezigen de bedoeling van de vier bouwstenen uit het kompas. 

Caron Landzaat, medewerker van de VGN, overhandigde het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg 2023-2028 aan minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport. Dat filmpje kunt u hier bekijken.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: