Nieuws

Landelijke krachtenbundeling Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen een feit!

15 januari 2021

Vanaf januari 2021 is de samenwerking tussen acht Academische Werkplaatsen en onderzoeksnetwerken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst. Met het bundelen van krachten kunnen de Academische Werkplaatsen beter bijdragen aan de uitdagingen waar de sector voor staat.

Wat doet de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen?

Eerste resultaten van de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen zichtbaar. Het afgelopen jaar hebben de betrokken Academische Werkplaatsen de belangrijkste kennisvragen van zorgorganisaties over het Corona-virus en de gevolgen hiervan voor de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking verzameld en beantwoord. De vragen en antwoorden staan zowel op de site van de Associatie als op het Kennisplein Gehandicaptensector. Ook heeft in januari 2020 een eerste Researchdag plaatsgevonden. Tijdens deze dag hebben meer dan 100 onderzoekers van de Academische Werkplaatsen uitgebreid kennis met elkaar gemaakt en is de basis gelegd om de krachten verder te bundelen. Er zijn inmiddels meerdere gezamenlijk onderzoeken voorbereid en worden op dit moment uitgevoerd.

Wie participeren in de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen?

1. Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking – Tilburg University departement Tranzo
2. Academische Werkplaats ’s-Heeren Loo-VU – Vrije Universiteit Amsterdam
3. Academische Werkplaats Sterker op Eigen Benen - Radboud Universiteit Nijmegen
4. Academische Werkplaats GOUD - Erasmus UMC
5. Academische Werkplaats Bartiméus-VU – Vrije Universiteit Amsterdam
6. Academische Werkplaats EMB– Rijkuniversiteit Groningen
7. Landelijk Kenniscentrum LVB
8. Ben Sajet Centrum – Universiteit van Amsterdam

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen heeft een dagelijks bestuur, onder voorzitterschap van Prof. Petri Embregts (Tilburg University); het dagelijks bestuur bestaat verder uit Prof. Carlo Schuengel (Vrije Universiteit Amsterdam) en Prof. Geraline Leusink (Radboud Universiteit Nijmegen).

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: