Nieuws

Landelijke Vereniging 'Ongekend talent' gaat officieel van start!

03 september 2012

De vereniging 'Ongekend Talent' (VOT) is sinds 23 mei 2012 een feit.  De vereniging is een platform waar theatermakers en theatergroepen voor mensen met een verstandelijke beperking elkaar kunnen ontmoeten. Het doel van de vereniging is het uitwisselen van ervaringen en meer bekendheid geven aan deze groep theatermakers en acteurs.

Het ontstaan
In oktober 2008 werd door Theaterwerkplaats Tiuri het festival “Ongekend Talent” georganiseerd ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan, een festival waar meerdere landelijk bekende theatergroepen acte de présence gaven . Tijdens dit festival  bleek toen een grote behoefte te zijn aan onderlinge uitwisseling tussen theatermakers en theatergroepen voor mensen met een verstandelijke beperking. Zowel inhoudelijke, artistieke, organisatorische als didactische aspecten wilde men graag met elkaar kunnen bespreken.

Daarnaast was er de behoefte om meer nationale bekendheid te geven aan deze groep theatermakers en de specifieke werkwijze. Het ‘Platform Podiumkunsten’ ontstond. De afgelopen vier  jaar is gebleken dat het platform een heel nuttig instrument is voor uitwisseling tussen de groepen.  Een logisch gevolg was het oprichten van een officiële vereniging. De Vereniging "Ongekend Talent". Op 13 september 2012 vindt de startbijeenkomst plaats in Breda.

Doelstelling
De vereniging wil naast het mogelijk maken van ontmoetingen en uitwisselingen  tussen de theatergroepen, ook de deskundigheid en professionaliteit van deze groepen bevorderen. Hierdoor hoopt de vereniging dat theater gemaakt door mensen met een beperking meer bekendheid krijgt.

Meer informatie vindt u op: www.verenigingongekendtalent.nl

 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen