Nieuws

Leden VGN aan de slag met aanvullende geneeskundige zorg

21 december 2018

Op 18 december organiseerde de VGN een werkconferentie over de overheveling van de aanvullende geneeskundige zorg (voorheen extramurale behandeling) naar de Zorgverzekeringswet. Er waren 27 deelnemers aanwezig, zowel van leden als vertegenwoordigers van beroepsverenigingen. De belangrijkste conclusie: de VGN gaat een plan van aanpak uitwerken om samen met de leden de betreffende multidisciplinaire zorg in zorgprogramma’s voor VG zorg te beschrijven in termen van de Zvw. Bij dit plan worden ook andere partijen, waaronder de cliëntenorganisaties, de NVAVG en het NVO/NIP betrokken.

Logo Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

De conferentie ging over de vraag wat de overheveling naar de Zvw betekent, wanneer de ‘subsidieregeling extramurale behandeling’ in december 2019 zal worden beëindigd. En wat komt er allemaal bij kijken om deze overhevelingsoperatie te doen slagen. Er werden aan de hand van een presentatie vier onderwerpen besproken:

  • Hoe verloopt het proces;
  • Wat betekent de overheveling naar de Zvw;
  • De aanpak van Hersenz (NAH) als voorbeeld;
  • Welk scenario kiezen we voor het vervolg.

De discussie leidde tot een verdere tweeledige aanpak: voor de korte termijn (ingaande 2020) willen de verzekeraars weten welke zorg ze kunnen inkopen (om welke behandeling het gaat). Een informeel format wordt daartoe als voorbeeld ingevuld. Voor de langere termijn (ingaande 2023) zijn interdisciplinaire zorgprogramma’s nodig voor verschillende aandoeningen. Voor bijvoorbeeld NAH en SGLVG wordt hier al aan gewerkt. De VGN zal een plan van aanpak maken, gericht op het beschrijven van interdisciplinaire VG zorg in termen van de Zvw. Aan de uitvoering wordt dan in de komende jaren samen met alle partijen gewerkt. Om alle leden te informeren over deze ontwikkeling voegen we enkele documenten als bijlage toe:

  • De annotatie die ter voorbereiding diende voor deze bijeenkomst;
  • De samenvatting van deze bijeenkomst;
  • De presentatie die gehouden is.

We verwachten in januari een brief van de minister aan de Tweede Kamer over deze materie. Zodra die brief openbaar is, zullen we die ook op onze site plaatsen.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: