Nieuws

Ledenenquête Gezondheid, leefstijl en duurzaamheid

02 december 2021

Gezondheid, leefstijl en duurzaamheid krijgen in de samenleving steeds meer aandacht. Maar hoe zit dat eigenlijk bij organisaties in de gehandicaptenzorg? Welke thema's zijn voor zorgorganisaties belangrijk en waar wordt actief op ingezet? Om daar meer inzicht in te verkrijgen heeft de VGN een enquête ontwikkeld, die vanaf heden in te vullen is. Deelname wordt zeer op prijs gesteld.

Standpunten Vereniging Gehandicaptenzorg nederland lopende mensen

Onderwerpen in de enquête

Gezondheid is een belangrijk thema, dat hebben we tijdens de coronapandemie ervaren. Leefstijl is daar ook een cruciaal onderdeel van. Daarnaast gaan er steeds meer geluiden op om ook aandacht te vragen voor de leefomgeving en gezonde duurzaamheid. 

Waarom een enquête

Met deze enquête wil de VGN ophalen wat gezondheid, leefstijl en duurzaamheid betekent voor leden, of en hoe daar aandacht aan besteed wordt op wie zich dat dan richt en op welke gebieden de focus ligt. Daarnaast wil de VGN onderzoeken welke rol zij mogelijk kan innemen ter ondersteuning van leden op deze onderwerpen.  

Voor wie 

Om organisatie-overkoepelend een beeld te krijgen vragen we bestuurders, managers en/of stafmedewerkers om deze enquête in te vullen.

Meedoen?

Heel graag! Meedoen kan via deze link.

Het invullen van de vragenlijst kost u 20-30 minuten, maar levert ons een schat aan informatie. Alvast hartelijk dank voor uw deelname.  

Tot wanneer

December is een drukke maand, zeker nu. Toch vragen wij u zo spoedig mogelijk de enquête in te vullen. Mocht dat niet lukken, dan is er tot uiterlijk 13 januari nog de mogelijkheid om deel te nemen. 

En dan?

Na sluiting van de enquête zullen de resultaten worden geanalyseerd, waarna een publicatie volgt. De resultaten zullen aanleiding zijn voor het verder bepalen van de strategie rondom de uitgevraagde thema's. Wordt vervolgd...

Deze pagina is een onderdeel van: