Nieuws

Enquête Palliatieve Zorg

06 april 2017

Al jaren is er aandacht voor palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zowel vanuit voorlopers uit de gehandicaptensector als vanuit Agora en het onderzoeksinstituut NIVEL. De Agora werkgroep Palliatieve Zorg in de verstandelijk gehandicaptenzorg constateert dat er extra aandacht nodig is om palliatieve zorg ook te verankeren in de overige gehandicaptenorganisaties, mede in het licht van de toename van het aantal ouderen.

Goede zorg aan het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking is niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat de verstandelijke beperking mensen belemmert in het duidelijk overbrengen van hun wensen en zorgbehoeften. Wat is er nodig om de bestaande goede voorbeelden verder te brengen? Waar liggen aangrijpingspunten en kansen? En waar belemmeringen?

Om dat te inventariseren hebben Agora en VGN een enquête ontwikkeld om de goede voorbeelden en de verbeterpunten te inventariseren. De resultaten van de enquête vormen input voor een in juni te organiseren expertmeeting en voor de onderzoeksagenda.

DOE MEE!

Wij willen u vragen om deze enquête in te vullen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!