Nieuws

Leernetwerk EMB in het vizier aan de slag met de leidraad

10 mei 2019

De deelnemers van het leernetwerk EMB in het vizier kwamen op 10 mei in Utrecht bijeen voor hun derde bijeenkomst, waarop weer heel veel kennis gedeeld werd. De projectteams pitchen hun eigen plannen en ontvingen feedback voor de verdere uitwerking. Daarnaast waren er inspirerende lezingen en tips over de toepassing van de leidraad EMB in het vizier.  De hierin gebundelde kennisbronnen komen zo beschikbaar voor innovaties om de zorg en ondersteuning van cliënten met EMB te verbeteren. 

In het vizier trajecten

Met financiering vanuit Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten, voert het Kennisplein Gehandicaptensector In het vizier trajecten uit waarin bestaande kennis en kennisvragen gebundeld worden (fase 1) en vervolgens in de vorm van een leidraad beschikbaar worden gemaakt voor de praktijk. Daarbij wordt implementatie ondersteund via een leernetwerk (fase 2). Inmiddels in het eerste traject, Ouderen in het vizier, afgerond. In het tweede traject, EMB in het vizier, wordt nu fase 2 uitgevoerd. Voor het derde traject, LVB en verslaving, kunnen organisaties zich opgeven voor deelname aan een leernetwerk. Het vierde traject, NAH in het vizier, gaat binnenkort van start.     

Lezingen en tips op de bijeenkomst EMB in het vizier 

Gustaaf Bos (VUmc) gaf een inkijkje in het project ‘nieuwe ontmoetingen in de marge’, waarin gewerkt werd aan uitbreiding van het netwerk van een man met visuele en verstandelijke beperkingen. Nicole van den Dries gaf informatie over de campagne ‘Ik ga EMB’. Mia Nijland van het platform EMG deelde in haar presentatie (zie foto) tien tips om de leidraad EMB in het vizier in organisaties toe te passen. Evenals op het recent gehouden EMB-congres was hier een QR-code (zie pdf) een handig hulpmiddel.   

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten