Nieuws

Let op: voor 1 juli a.s. is een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vereist

19 juni 2020

Om de lage WW-premie toe te passen bij werknemers die voor onbepaalde tijd bij de werkgevers in dienst zijn, moet de werkgever de arbeidsovereenkomst schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij de werkgever in dienst waren, heeft de werkgever tot 1 juli 2020 de tijd om dit te doen.

man in pak houd pen vast en schrijft op papieren

Een werkgever betaalt sinds 1 januari 2020 een lage WW-premie over het loon van een werknemer met een vast contract en een hoge WW-premie over het loon van een werknemer met een flexibel contract. Om de lage WW-premie af te mogen dragen, dient er een schriftelijke arbeidsovereenkomst of addendum te zijn die door beide partijen is ondertekend en waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor de lage WW-premie (een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproepovereenkomst) is voldaan.

Voor werknemers die op 31 december 2019 al bij de werkgever in dienst waren, kreeg de werkgever eerder tot 1 april 2020 de tijd om dat te doen. Vanwege de coronacrisis kwamen daar nog 3 maanden bij tot 1 juli 2020. Vergeet daarom niet voor 1 juli a.s. de arbeidsovereenkomsten van deze groep werknemers, die op 1 juli nog bij de werkgever in dienst zijn, schriftelijk vast te leggen.

Heeft u als werkgever de arbeidsovereenkomst op 1 juli 2020 nog niet schriftelijk vastgelegd? Dan moet u alsnog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 de hoge WW-premie betalen. U herziet de premie dan niet, maar geeft in de correcties aan dat u de arbeidsovereenkomst niet schriftelijk heeft vastgelegd.

Heeft u als werkgever op 1 januari 2020 of daarna een werknemer in dienst genomen? Dan moet u de arbeidsovereenkomst meteen schriftelijk vastleggen.

Kijk hier voor hoe u een arbeidsovereenkomst schriftelijk vastlegt.

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: