Lopend contract: hoe looncomponent in tarieven Wmo en Jeugdwet met 1,13% laten stijgen?

Vorige maand deden VNG, werkgevers in de zorg- en welzijnssector en het ministerie van VWS de oproep aan gemeenten om de loongebonden component van alle tarieven in de Jeugdwet en de Wmo per 1 januari 2022 met 1,13% extra te laten stijgen. Toen gaven partijen aan op korte termijn een handreiking te publiceren waarin beschreven wordt hoe gemeenten de looncomponenten met 1,13% kunnen laten stijgen in het geval er sprake is van een lopend contract. Deze handreiking is nu beschikbaar.

jongen houd zilveren spaarpot omhoog

De handreiking is gemaakt Victor Advocaten en is te vinden op de site van de VNG.

Met het oog op eventuele geschillen tussen gemeenten en aanbieders over de stijging met 1,13% van de looncomponent van het tarief, zijn partijen in gesprek om te komen tot een passende vorm van bemiddeling. Wij verwachten aanbieders hierover begin komend jaar te kunnen informeren.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Renate Reusch
Telefoonnummer
06-13203921
Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van