Nieuws

Maakt u al gebruik van alle inclusieve regelingen en voorzieningen?

Leestijd: 2 minuten
11 januari 2024

Betekenisvol werk is een recht voor iedereen. Ook mensen met een beperking zoeken een passende werkplek in de maatschappij, maar hebben daar vaak een wel ondersteuning of specifieke voorzieningen bij nodig. Uit onderzoek blijkt dat (potentiële) werkgevers vaak niet voldoende op de hoogte zijn van reeds bestaande regelingen en voorzieningen om in deze ondersteuningsbehoefte te voorzien en dat deze regelingen en voorzieningen daarom niet ten volle worden benut.

traplift in een bedrijf

Dat is niet alleen jammer, maar ook een gemiste kans, want door de enorme krapte die heerst op de arbeidsmarkt is iedereen hard nodig. Dit is hét moment voor een inclusievere arbeidsmarkt.

Krapte arbeidsmarkt

Inzet van mensen met een beperking, het werk anders organiseren, focussen op talent en minder op functie en dergelijke, zijn kansen om de krapte van personeel tegen te gaan en de organisatie te verrijken. UWV maakte een overzicht met mogelijke oplossingen om medewerkers te werven.

Voorzieningen in werk en onderwijs

Naast het bijvoorbeeld anders organiseren van werk bestaan er ook voorzieningen die UWV verstrekt als er sprake is van een structurele functionele beperking of belemmering en deze niet op grond van een andere wettelijke regeling worden verstrekt. Zo’n  voorziening is,een op de persoon gericht, hulpmiddel of dienst die een belemmering van een persoon zoveel als mogelijk wegneemt.  

Welke voorzieningen zijn er dan zoal:

  • Tolk en intermediair, bv gebaren- of schrijftolk
  • Meeneembaar hulpmiddel, bv school- en werkmeubilair
  • Vervoer en mobiliteit, bv rolstoel of gehandicaptenvoertuig
  • Subsidie werkgever, bv trapliften of deursensoren (nagelvast)
  • Jobcoach, begeleiding op de werkplek (onderscheid interne en externe jobcoach)
  • Loondispensatie, tijdelijk minder loon betalen bij verminderde arbeidsprestatie
  • Starterskrediet, bij afwijzing lening commerciële bank

Andere werkgeversinstrumenten zijn de proefplaatsing, no-riskpolis en loonkostenvoordeel. Lees hier inspirerende voorbeelden 

Subsidiecalculator

Met de subsidiecalculator van de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt kan een werkgever nagaan welke specifieke regelingen en subsidies van toepassing zijn bij het aannemen van nieuwe medewerkers.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: