Nieuws

Ondersteuning werkgevers bij uitvoering Participatiewet wordt eenvoudiger

24 maart 2015

Het wordt voor werkgevers straks makkelijker om de Participatiewet uit te voeren: het pakket met ondersteunende voorzieningen wordt eenduidiger en eenvoudiger. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat het voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking, duidelijker maakt op welke voorzieningen ze een beroep kunnen doen. Nu maakt het nog een verschil of iemand uit de doelgroep van de Participatiewet afkomstig is van het UWV of via de gemeente naar een plek op de arbeidsmarkt wordt geholpen. Dat onderscheid komt te vervallen.

Gemeenten en sociale partners, waaronder de VGN, hebben aangedrongen op deze harmonisatie. Hierdoor ontstaat voor werkgevers meer duidelijkheid over het basispakket van ondersteunende instrumenten dat ingezet kan worden bij de invulling van de extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Harmonisatie
In het nieuwe wetsvoorstel worden de verschillen bij het afsluiten van no-riskpolissen en het aanbieden van mobiliteitsbonussen voor de doelgroep opgeheven. Ook op het punt van de inzet van jobcoaches, die zorgen voor de begeleiding van werknemers met een beperking, wordt het aanbod voor werkgevers geharmoniseerd. Op dit punt is wetswijziging niet nodig en vindt nog overleg plaats tussen UWV en gemeenten.


Extra banen
Werkgevers en werknemers en het kabinet zijn in het Sociaal Akkoord overeengekomen dat in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening komen als eerste voor deze banen in aanmerking.

Raad van State
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het streven is dat de wijzigingen per 1 januari 2016 van kracht worden.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: