Nieuws

No-risk polis voor oudere werknemer

28 juni 2017

Zorgorganisaties die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn kunnen een No-riskpolis aanvragen bij het UWV. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen. Met een No-riskpolis worden zorgorganisaties door het UWV gecompenseerd als deze medewerkers uitvallen vanwege ziekte.  Dat staat in de verzamelwet waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vijftigplussers melden zich niet vaker ziek dan jongere collega’s, maar als ze ziek zijn, zijn ze gemiddeld langer afwezig. Sommige zorgorganisaties zijn bezorgd over mogelijke extra kosten na het aannemen van werkloze vijftigplussers. Het verbreden van de doelgroep voor de No-riskpolis neemt deze zorg weg omdat het UWV de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer overneemt. Ook leidt ziekte van deze medewerkers niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

De maatregel is een van de bepalingen uit een actieplan Perspectief voor vijftigplussers’ dat minister Asscher op 7 juni jl. presenteerde om de langdurige werkloosheid onder ouderen te lijf te verminderen. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: