Nieuws

Magazine BETER! vol verhalen uit het Verbeterprogramma

27 juni 2013

In het magazine BETER! wordt teruggeblikt op de tien deelprojecten van het Verbeterprogramma, aan de hand van inspirerende, succesvolle verhalen uit de praktijk. Elk artikel bevat links naar meer informatie, praktische tips en de contactgegevens van de geïnterviewden. Met BETER! willen we de kennis uit het programma delen en hopen we inspireren om de zorg voor cliënten met een beperking steeds verder te verbeteren. 

Beter! is het magazine waarin de resultaten worden gedeeld van de tien deelprojecten uit het Verbeterprogramma Gehandicaptenzorg. In dit programma werkten verschillende gehandicaptenzorgorganisaties het afgelopen anderhalf jaar rondom thema's als seksualiteit, het terugdringen van medicatiefouten en ondersteuningsplannen. Het doel: bestaande kennis verbinden aan de praktijk. 

Het Verbeterprogramma Gehandicaptenzorg is onderdeel van het programma Zorg voor Beter en werd mogelijk gemaakt door ZonMw. CBO en Vilans hebben samen met verschillende andere kennispartners dit project uitgevoerd. De inhoud is in samenwerking met de VGN ontwikkeld. Het doel was om verbeteringen door te voeren in de gehandicaptenzorg, door gebruik te maken van bestaande kennis, instrumenten en richtlijnen. Zo wilden de deelnemers voorkomen dat specifieke kennis beperkt blijft tot enkele organisaties. Tijdens het Verbeterprogramma kregen deelnemers de kans om bestaande kennis uit te wisselen, producten te ontwikkelen en daar mee aan de slag te gaan.

Goede resultaten
De afgelopen periode zijn mooie resultaten geboekt. Of het nu ging om het geven van succesvolle trainingen rond seksualiteit, het terugdringen van medicatiefouten of om het vinden van een geschikte werkplek voor een cliënt: de resultaten zijn concreet. Het programma bewijst dat je geen ingrijpende maatregelen hoeft te nemen om verbeteringen te realiseren. Met kleinschalige initiatieven en praktische hulpmiddelen is al veel te bereiken.

Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt