Nieuws

Medisein app: minder medicatiefouten

10 april 2015

’s Heeren Loo Zorggroep zet voortdurend in op kwalitatief hoogwaardige zorg waarin de cliënten centraal staan. De ontwikkeling van de Medisein app is hiervan een goed voorbeeld. Op dit moment draait de pilot op een locatie van ’s Heeren Loo Zorggroep in Druten en is de overeenkomst met leverancier Promedico getekend.  

Nut van de Medisein app

Er komen nog teveel incidenten voor in de gehandicaptenzorg. Onderzoek wijst dat uit. Daarom is de Medisein app ontwikkeld. De Medisein app zorgt ervoor dat het aantal incidenten rondom medicatietoediening wordt verlaagd. Daarnaast draagt de Medisein app bij aan een betere veiligheid voor de cliënt.

Hoe werkt het?

De Medisein app geeft inzicht in wanneer en welk medicijn moet worden toegediend. En op welke manier. De zorgmedewerker krijgt op het inname moment een melding op zijn of haar iPhone/Ipad. Met de Medisein app kun je naast het medicijngebruik (actueel overzicht van het innamepatroon), ook de onregelmatigheden bijhouden. De Medisein app is een hulpmiddel waardoor zorgmedewerkers alerter zijn op risico’s en deze kunnen voorkomen.

Ontwikkeling

De Medisein app is volop in ontwikkeling. De volgende wensen staan genoteerd: de optie dat je kunt doorlinken naar de bijsluiter. Het ziektebeeld van de cliënt is inzichtelijk en tegelijkertijd biedt de app de mogelijkheid om sneller contact op te nemen met een (para)medisch specialist. Hierdoor kan de zorgmedewerker de situatie beter beoordelen en sneller handelen. In de Medisein app kun je bijwerkingen en ervaringen invoeren en daarmee ook monitoren.

Dit jaar beschikbaar

De pilot draait tot eind juni, tijdens en na deze periode worden aanpassingen doorgevoerd. De Medisein app komt vanaf oktober beschikbaar in alle regio’s van de ’s Heeren Loo Zorggroep.

 

 

 

Deze pagina is een onderdeel van: