Nieuws

Meedenkers gevraagd voor actualisatie VGN-handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de gehandicaptenzorg

Leestijd: 0 minuten
08 augustus 2023

Binnenkort start de actualisatie van de VGN Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de gehandicaptenzorg uit 2017 om deze in lijn te brengen met gewijzigde kaders. Om te zorgen dat de handreiking goed blijft aansluiten bij vraagstukken van gehandicaptenzorgorganisaties rond het vormgeven en vastleggen van verantwoordelijkheidsverdeling, zoekt de VGN meedenkers voor de klankbordgroep.

samenwerken

Aanleiding

De VGN actualiseert samen met jurist Monica de Visser (scholingsbureau Smaragd) en Kennisplein Gehandicaptensector/Vilans de Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de gehandicaptenzorg uit 2017. Aanleiding hiervoor zijn wijzingen in wet- en regelgeving, recente jurisprudentie en de actualisatie van de handreiking verantwoordelijkheidsverdeling van de KNMG, met 12 aanbevelingen bij samenwerking in de zorg. De aanbevelingen vragen een sectorspecifieke uitwerking en implementatie. De geactualiseerde handreiking verwachten we in het najaar van 2024 te publiceren.

Achtergrond

De zorg en ondersteuning binnen de gehandicaptenzorg is vaak levenslang, levensbreed en complex. Het vraagt inzet en betrokkenheid van veel verschillende zorgprofessionals, zowel binnen als buiten de eigen organisatie, en andere betrokkenen, zoals verwanten en vrijwilligers. Goede samenwerking vraagt om goede afstemming, daarbij helpt het als het duidelijk is wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn en wat je van elkaar kunt verwachten.

Doel

Het doel van deze handreiking is om professionals een handvat te bieden voor het werken met een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden binnen de samenwerking en organisaties te ondersteunen bij het vormgeven en vastleggen daarvan, bijvoorbeeld in een professioneel statuut. De handreiking biedt inzicht in het wettelijk kader en uitgangspunten rondom verantwoordelijkheid en samenwerking en de verschillende rollen, taken- en verantwoordelijkheidsverdeling van zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg. Daarbij is het belangrijk dat er aansluiting is bij actuele vraagstukken waar zorgorganisaties tegenaan lopen bij het vormgeven en vastleggen van verantwoordelijkheidsverdeling.

Kritische meedenkers gezocht voor de klankbordgroep

Om goed aan te kunnen sluiten bij de praktijk, zoeken we een aantal kritische denkers die plaats willen nemen in een klankbordgroep. We zijn op zoek naar enkele beleidsmedewerkers, managers en professionals die betrokken zijn bij dit thema binnen onze lid-organisaties. Deelname aan de klankbordgroep betekent dat je 2 (mogelijk 3) online bijeenkomsten bijwoont en tussentijds kritisch meedenkt. De klankbordsessies vinden plaats op 2 oktober en 28 november. Begin 2024 verwachten we een schriftelijke feedbackronde.

Tips en aandachtspunten meegeven voor de actualisatie

Ben je niet in de gelegenheid deel te nemen aan de klankbordgroep maar wil je wel aandachtspunten meegeven voor de actualisatie? Dat kan, graag zelfs!

Je vragen en tips kun je mailen naar Jessica Hendriks, sr. beleidsadviseur bij de VGN. Ook als je wil plaatsnemen in de klankbordgroep of nog vragen daarover hebt kun je bij Jessica terecht.

Portretfoto Jessica Hendriks tegen witte achtergrond
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jessica Hendriks

Deze pagina is een onderdeel van: