Nieuws

Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking

23 november 2017

In de gehandicaptenzorg wordt veelal levenslang en levensbreed zorg en ondersteuning geboden. Bovendien is de zorg en ondersteuning vaak complex. Dat vraagt de inzet van veel verschillende zorgprofessionals, zowel binnen als buiten de eigen organisatie, en andere betrokkenen, zoals verwanten en vrijwilligers.

gehandicaptenzorg

Op het gebied van verantwoordelijkheidsverdeling hebben we in de gehandicaptenzorg te maken met twee hoofddomeinen: ondersteuning/begeleiding enerzijds en diagnostiek/ behandeling anderzijds. Kenmerkend voor de gehandicaptenzorg is begeleiding, waarbij de begeleiding overlap vertoont met behandeling.

Bovenstaande maakt dat het vastleggen van afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden belangrijk is voor het leveren van goede zorg en ondersteuning, zodat cliënten zoveel mogelijk het leven kunnen leiden zoals zij dat wensen. Om u hierbij behulpzaam te zijn, is deze handreiking ontwikkeld. Deze handreiking richt zich op de Wlz.  

Inmiddels is ook het model Professioneel Statuut voor Jeugdhulp en Jeugdbescherming verschenen. Hiervoor verwijzen we u graag naar het volgende artikel: https://www.vgn.nl/nieuws/model-professioneel-statuut-jeugdhulp
Ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking tussen zorgprofessionals en overige betrokkenen in de Wmo volgen we de ontwikkelingen.

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: