Nieuws

Meer duurzaamheid in de zorg

19 november 2019

VWS heeft een aantal video’s laten maken over Duurzame Zorg. Deze filmpjes laten goede voorbeelden zien als het gaat om verduurzaming van de zorg. De video’s kunnen bekeken en gedownload worden via www.rijksoverheid.nl/duurzamezorg.

Tekening van film die wordt afgespeeld

In het bericht van VWS treft u tevens een overzicht aan van de stand van de vier pijlers van de Green Deal (energiebesparing, circulaire economie, schoon water en een gezonde leefomgeving). Ook de rollen van de diverse partijen daarbij, waaronder de brancheorganisaties, komen aan de orde.

Alles te vinden via: www.rijksoverheid.nl/duurzamezorg

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur