Nieuws

Meer kwaliteit van leven met minder of betere medicijnen

29 april 2016

Sherpa en Amerpoort presenteerden deze maand de resultaten van het project ‘Zinnig en Zuinig met psychofarmaca’, waarmee ze zich nadrukkelijk inzetten voor de afbouw of vermindering van deze medicijnen voor psychische problemen. Bij zestig cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag werd na uitvoerig medisch onderzoek de afbouw en optimalisatie van het gebruik van psychofarmaca gestart. De resultaten zijn  positief: bij bijna vijftig procent van de cliënten bleek volledige afbouw of optimalisatie mogelijk. Cliënten zijn alerter, levendiger, maken meer contact, tonen meer emotie en functioneren zelfstandiger.

AnnePauline Cohen is projectleider en psychiater bij beide organisaties: “We zijn enorm blij met de positieve resultaten van ons project, zeker gezien het feit dat we voor het onderzoek een moeilijke groep cliënten hebben uitgekozen. We willen in een vervolg hierop de medicatie-optimalisatie verbreden naar andere cliënten. Het zou zo maar kunnen dat we daar nog betere resultaten behalen. Dat zou geweldig zijn, want de kwaliteit van iemands leven (en diens omgeving) kan er zó van verbeteren.”

Gezondheidsrisico´s

In de gehandicaptenzorg werden (en worden) psychofarmaca vaak voorgeschreven om moeilijk verstaanbaar gedrag te bestrijden. Inmiddels weten we meer over de schadelijke bijwerkingen van deze medicijnen. Beide organisaties keken al langer kritisch naar het medicijngebruik van hun cliënten, want langdurig gebruik kan grote gezondheidsrisico’s veroorzaken. Zoals gewichtstoename, verstoorde stofwisseling van suiker en vetten, hart- en vaataandoeningen, botontkalking en neurologische aandoeningen. Voor sommigen kan juist een alternatief medicijn, op basis van een juiste psychiatrische diagnose, een verbetering betekenen.

Nauwe afstemming

Afbouw is een intensief traject dat vraagt om nauwe afstemming tussen professionals (arts, gedragskundige, team, verwanten en cliënten). Ouders (verwanten) namen ook deel aan de projectgroep. Dat was zeer waardevol. Moeder Anne is een groot pleitbezorger van medicatie-afbouw. Zij spreekt dan ook uit ervaring: “Ik herken mijn dochter van vroeger weer,” vertelt zij stralend. “Het was soms flink zoeken met elkaar, maar het is gelukt. Dankzij het team dat ervoor ging en een zeer betrokken gedragskundige.”

Beter af met minder

Landelijk heeft het onderwerp ook de aandacht. AnnePauline: “Onze kennis en ervaring willen we delen en verspreiden, zowel intern als extern. Om gezamenlijk verder te werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. We werken daarin ook samen met Vilans, kenniscentrum voor de langdurige zorg, dat begin dit jaar hun landelijke programma ‘Beter af met minder’ lanceerden. Met hen ontwikkelen we e-learning modules voor gedragskundigen en begeleiders. Om nieuwe kennis toegankelijk te maken voor iedereen.”

Deze pagina is een onderdeel van: