Nieuws

Meer organisaties creëren banen voor mensen met beperking

25 oktober 2017

Tweederde van de organisties voelt zicht (enigszins) verantwoordelijk om mensen met gezondheidsbeperkingen in dienst te nemen. Dit blijkt uit het rapport “Arbeidsmarkt in kaart 2017” van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ongeveer 15% van de bedrijven geeft in hun personeelsbeleid prioriteit aan het creëren van banen voor mensen met beperkingen. Dit percentage ligt hoger dan eerder jaren. Wat opvalt is dat juist kleine organisaties hier minder aandacht aan besteden. Terwijl daar juist veel kansen zijn om participatiebanen te realiseren. Er is nog veel te winnen!

baanvoormensenmetbeperking

In 2015 had 17% van de werkgevers mensen met beperkingen in dienst. In 60% van de gevallen gaat het hierbij om grote organisaties. Ook zijn er verschillen tussen sectoren. In de zakelijke dienstverlening hebben 12% van de organisaties mensen met beperkingen in dienst. In de overheidssector is dat 50% van de organisaties.

Wel denkt 11% van de werkgevers dat zij de komen de 2 jaar meer mensen met beperkingen in dienst zullen nemen. De helft van de ondervraagde werkgever is dit niet van plan omdat zij:

  • Geen geschikte functies hebben
  • Geen nieuwe medewerkers nodig hebben
  • Te weinig capaciteit hebben voor begeleiding en ondersteuning
  • Vooral kijken naar de kwaliteit van de kandidaat en niet naar de beperking.

Ook zijn veel organisaties onvoldoende op de hoogte van de beschikbare subsidiemogelijkheden.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: