Nieuws

Arbeidsmarkt is ‘survival of the fittest’

12 oktober 2016

Mensen met een arbeidsbeperking hebben steeds minder vaak betaald werk. Deze conclusie trekt het Sociaal Cultureel Planbureau in hun trendrapportage “Beperkt in functie”. Slechts 9% van de bedrijven had in 2014 beleid om mensen met beperkingen in dienst te nemen. En maar 16% had mensen met beperkingen in dienst. De meest genoemde reden om geen beleid te voeren is dat het werk zich er niet voor leent. Ook krijgen mensen met beperkingen met een baan minder kansen om door te groeien dan hun collega’s.

In de jaren tussen 2008 en 2014 nam het aantal banen voor mensen met beperkingen zelfs af. Mensen met beperkingen kwamen in die tijd moeilijk aan het werk. Waarschijnlijk heeft de economische crisis hierin een rol gespeelt. Zo ziet Het Sociaal Cultureel Planbureau dat bedrijven in economische slechtere tijden de selectie van werknemers voor een deel laten afhangen van de gezondheid van werknemers.

Mensen met beperkingen hebben het moeilijker op de werkvloer dan hun collega’s. Zo heeft 16% van de werknemers met een beperking weleens of vaak te maken met pesten op de werkvloer, terwijl dit bij mensen zonder beperking 9% is. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het negeren van een mening, het overdreven nauwkeurig controleren van het werk of het maken van grappen. Ook zeggen zij vaker dan mensen zonder beperking dat de kansen die ze krijgen op het werk minder zijn dan die van collega’s met gelijke opleiding en ervaring.

Dit moet en kan beter. De effecten van de participatiewet en banenafspraak zijn nog niet in deze Trendrapportage van het Sociaal Cultureel Planbureau verwerkt. Zo heeft de banenafspraak geleid tot 17.600 extra banen. Tegelijkertijd zien wij dat mensen met beperkingen nog steeds moeilijk werk kunnen vinden. Er is nog veel werk te verzetten om een echte inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. En dit vraagt inzet van alle betrokken partijen.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: